O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 1991-yil 15-fevralda qabul qilingan “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq “O‘zbekiston SSR Davlat banki” sifatida tashkil etilib, 1992-yil 2-iyuldagi qonun bilan “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki” atamasi bilan almashtirilgan.

Markaziy bank O‘zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimi ichidagi muhim institut bo‘lib,uning asosiy maqsadi mamlakatning moliyaviy barqarorligini ta’minlash va moliyaviy tizimni rivojlantirishdir.

Shu o‘rinda AloqaBank jamoasi Markaziy Bankda faoliyat yuritayotgan barcha hamkasblarni sana munosabati bilan tabriklaydi!