2015 yil 1 iyul holatiga bank aktivlari 1 031,5 mlrd. so’mni tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga (842,3 mlrd. so’m) nisbatan 189,2 mlrd. so’m yoki 122,5 foizga o’shdi.

2015 yil 1 iyul holatiga bank aktivlarining 789,1 mlrd. so’mi yoki 76,2 foizi kredit qo’yilmalari hissasiga to’g’ri keldi. Xalq xo’jaligining turli tarmoqlariga ajratilgan kreditlar qoldig’i o’tgan yilning shu davriga (565,3 mlrd. so’m) nisbatan 223,8 mlrd. so’mga oshib, o’sish 139,6 foizni tashkil etdi.

2015 yil 1 iyul holatiga bank tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartalar soni 222 942 tani tashkil etib, ularning soni o’tgan yilning shu davriga (192 973 ta) nisbatan 29 969 taga oshdi va o’sish 115,5 foizni, yil boshiga (28 011) nisbatan esa 14 931 taga oshdi va o’sish 107,2 foizni tashkil etdi. 2015 yilning II choragi davomida ushbu ko’rsatkich 7 396 taga va yoki 103,4 foizga o’shdi.