2021 yil 1 yanvar holatiga bank aktivlarining 5 696,9 mlrd. so‘mi yoki 70,3 foizi kredit qo‘yilmalari hissasiga to‘g‘ri keldi.

2021 yil 1 yanvar holatiga bank tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartalar soni 721 200 tani tashkil etib, ularning soni o’tgan yilning shu davriga (503 253 ta) nisbatan 217 947 taga oshdi va o’sish 143,3 foizni tashkil etdi.

Bugungi kunda bank tomonidan naqd pulsiz to‘lov tizimini rivojlantirish va aholidan elektr energiya, tabiiy gaz, telefon aloqasi, kommunal xizmatlari, savdo hamda ko‘rsatilgan xizmatlar uchun to‘lovlarni yig‘ishga alohida e’tibor qaratilganligi sababli joylarda 13 277 ta terminal va 8 187 ta elektron E-POS terminallar o’rnatilgan. Bank terminallari soni o‘tgan yilning shu davriga (11 499 ta terminal, 4 878 ta elektron E-POS terminal) nisbatan 5 087 taga ko‘paydi va o‘sish 131,1 foizni tashkil etdi.