Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Xorijiy valyuta kreditlari

Xorijiy valyutada kreditlar ajratish shartlari:

Kredit miqdori - Loyiha qiymatidan kelib chiqqan holda

Kredit muddati:

(asosiy qarzdan 6 oygacha imtiyozli davr).

*Xorijiy kredit liniyalari bo’yicha, liniya shartlariga muvofiq

Foiz stavkasi (yillik) – 10,0%-11,0%

*Xorijiy kredit liniyalari bo’yicha, liniya shartlariga muvofiq

Xizmat turidan foydalanuvchilar

Xorijiy valyutada eksport tushumiga ega bo’lgan:

*Xorijiy kredit liniyalari bo’yicha, liniya shartlariga muvofiq

Kredit maqsadi:

*Xorijiy kredit liniyalari bo’yicha, liniya shartlariga muvofiq

Kredit ta’minoti:

Taqdim qilinadigan hujjatlar:

Xizmat turidan foydalanuvchilar:

Ta’minot hujjatlari:

Garov bo’lsa:

Uchinchi shaxs kafilligi bo’lsa: