Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Savdoni moliyalashtirish (postfin) xizmatlarini ko’rsatish

Savdoni moliyalashtirish (postfin) xizmatlarini ko’rsatish shartlari

Postfin xizmati miqdori - import shartnomasining tasdiqlangan akkreditiv asosida to’lanadigan qismi

Postfin muddati - 12 oygacha (asosiy qarzni har chorakda qaytarish sharti bilan)

Postfin xizmati bo’yicha belgilangan bank komissiyasi miqdori (akkreditiv, uni tasdiqlash bilan bog’liq barcha xarajatlar mijoz tomonidan qoplanadi) - yillik 10-12% (AQSh dollarida), 9-10% (Yevroda)

Savdoni moliyalashtirish (postfin) - qonunchilik bilan ta’qiqlanmagan tovarlar importi bo’yicha tuzilgan tashqi savdo shartnomalarini xorijiy bank mablag’lari hisobidan moliyalashtirish

Postfin xizmatining asosiy sharti:

Postfin maqsadi:

Taqdim qilinadigan hujjatlar:

Postfin ta’minoti:

Ta’minot hujjatlari:

Garov bo’lsa:

Uchinchi shaxs kafilligi bo’lsa:

Sug’urta bo’lsa:

Xizmat turidan foydalanuvchilar:

Akkreditiv ochish tartibi

Tashqi savdoni moliyalashtirish