Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Kreditlash

AT "Aloqabank" korporativ mijozlarni milliy va xorijiy valyutada kreditlash bo`yicha keng miqyosdagi xizmatlarni taqdim etadi. Kreditlash xizmatlarini taqdim etayotganda, bank balansini likvidliligini va riskning ma'qul darajasini saqlab turish,  kredit operasiyalaridan tushgan daromadlarning kerakli darajasini ta'minlash tamoyiliga asoslanadi.

AT "Aloqabank" turli xil muklchilik shakldagi kichik va yirik biznes korxonalariga, shu jumladan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarga ham, kreditlar ajratadi.

Kreditni taqdim etishning asosiy mezoni, kredit oluvchining kreditni to`lash uchun haqiqiy manbalarning mavjudligi hisoblanadi.

Har bir kredit oluvchi shaxsga nisbatan, kredit bitimining tuzilishiga qarab, alohida o`ziga xos yondashuv qo`llaniladi, kredit oluvchilarga kreditlashning optimal shaklini tanlash uchun konsultasiya yordami ko`rsatiladi.

Kreditni taqdim etish uchun muhim shartlar quyidagilar hisoblanadi:

Kreditlash muddatlari

AT «Aloqabank» Mijozlarga quyidagi muddatlarga kreditlar ajratadi:

Kreditlar garovi

Ajratilgan kreditlar garovi sifatida Bank quyidagilarni qabul qiladi:

Kerakli hujjatlar

Kreditlar foiz stavkalari, kredit mahsulotining turi, kreditlash muddati va kredit valyutasiga qarab belgilanadi.