Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Deposit operatsiyalari

AT "Aloqabank" vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'laringizni yuqori foyda olish sharti bilan bankka joylashtirishni tavsiya etadi. Bankka qo'yilgan mablag'laringizning saqlanishi va daromad keltirishini kafolatlaymiz. Daromadlar foydasi qo'yilgan mablag' summasi va muddatlarga bevosita bog'liq.

Depozit uchun qulayliklar:

Depozitning asosiy shartlari:

Depozit sertifikatlari

Shu bilan birgalikda AT "Aloqabank" o'z mijozlariga depozit sertifikatlarini sotib olishni taklif etadi. Depozitli sertifikat — bankka qo'yilgan depozit summasini hamda o'rnatilgan muddat tugagandan so'ng depozit summasi va sertifikatda ko'rsatilgan foydaning omonatchiga (sertifikat egasiga) to'lanishi huquqini tasdiqlovchi qimmatli qog'ozdir. Depozit sertifikatini depozitdan farqi shuki, u qimmatli qog'oz hisoblanib, depozit sertifikatini zarur hollarda ta'minot sifatida qo'yish, boshqa shaxsga sotish yoki foiz to'lovlarini saqlagan holda REPO bitimini rasmiylashtirish mumkin.

Depozitli sertifikalarning afzalliklari:

Bank quyidagi shartlar bo'yicha o'z depozit sertifikatlarini taklif qiladi:

ATAloqabank”ning depozit sertifikatlari. | * .pdf | 1,1 Mb|