Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Muhim faktlar to'g'risida ma'lumot

Ushbu bo'limda 2008 yil 22 iyuldagi "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni hamda 2012 yil 31 iyuldagi "Qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilari tomonidan axborot taqdim etish va e'lon qilish Qoidalari"ga asosan AT "Aloqabank" tomonidan taqdim qilinishi lozim bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan.

Bankning 2013-yildagi faoliyatiga doir muhim faktlar.

Bankning 2014-yildagi faoliyatiga doir muhim faktlar.

Bankning 2015-yildagi faoliyatiga doir muhim faktlar.

Bankning 2016-yildagi faoliyatiga doir muhim faktlar.

Bankning 2017-yildagi faoliyatiga doir muhim faktlar.