Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Karyera

AT "Aloqabank"  kadrlar siyosatini o'zining asosiy strategik maqsadlaridan biri deb hisoblaydi. Chunki bank xodimlari mijozlar bilan hamkorlik aloqalarini olib boradi va tijorat, moliya va boshqaruv masalalarini hal qiladi. Bankning maqsadlariga erishishi va qo’yilgan vazifalarni bajarilishi, uning ishonchliligi va rivojlanish suratlarini jadallashishi har bir bank xodimining sifatli va samarali faoliyat olib borishlariga bog’liq.

Bank rahbariyati yuqori malakali kadrlarni tanlab olish va jipslashgan jamoani shakllantirishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan. Bank xodimlari bilan ishlashda quyidagi prinsiplarga asoslanadi:

AT "Aloqabank"da ishlashning afzalliklari: