Tariflar

I. Mijozlarga joriy operatsiyalar bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar uchun undiriladigan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari
Undiriladigan summa
(tarif bazasi)
Undiriladigan tarif stavkasi
1.1. Hisobvaraqlar ochish   haq olinmaydi
1.2. Hisobvaraqni yopish   haq olinmaydi
1.3. Hisobvaraqni va mablag'ni boshqa bankka o'tkazish hamda xujjatlar tayyorlash xizmatlari:    
  a) kichik tadbirkorlik sub'yektkariga, jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar, dehqon xo'jaligi, oilaviy korxonalarga har bir holatda belgilangan eng kam ish haqining 0,5 baravari miqdorida
  b) boshqa barcha xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga har bir holatda belgilangan eng kam ish haqining 2,0 barobari miqdorida
  v) imtiyozli tarif qo'llanilgan mijoz asosiy hisobvarag'ini boshqa bankka ko'chirganda yoki boshqa bankda ikkilamchi hisobvaraq ochganda butun faoliyat davri debet aylanma summasidan shartnomada ko'rsatilgan dastlabki miqdorga qayta hisob-kitob qilinadi
1.4. “Bank mijoz” dasturi orqali ishlovchi mijozlar uchun barcha hisobvaraqlardan hisob-to'lov operatsiyalarini o'tkazish    
  a) "Standart" tarifi debet aylanma summasidan kamida 0,6% miqdorida
  b) "Biznes" tarifi debet aylanma summasidan kamida 0,3% miqdorida
1.5. “Bank mijoz” dasturi orqali ishlamaydigan mijozlar uchun barcha hisobvaraqlardan hisob-to'lov operatsiyalarini o'tkazish    
  a) "Standart" tarifi debet aylanma summasidan kamida 1,0% (01.07.2016 yildan keyin tuzilgan shartnomalar uchun)
  b) "Biznes" tarifi debet aylanma summasidan kamida 0,45% miqdorida
  v) muddati tugagan “Lahza” omonatidan mablag’larni naqd pulsiz chiqim qilish   haq olinmaydi
1.6. Mijozlarning abonent to'lovi    
  1) "Standart" tarifi    
  a) oylik debet aylanma summasi belgilangan eng kam ish haqining o'n baravaridan kam bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarga mijoz hisobvarag'idan debet aylanma oshirilgan kun uchun belgilangan eng kam ish haqining 0.5 %  miqdorida
  b) boshqa barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarga mijoz hisobvarag'idan debet aylanma oshirilgan kun uchun belgilangan eng kam ish haqining 2 %  miqdorida
  2) "Biznes" tarifi   haq olinmaydi
1.7. Mijozning hisobvaraqlariga ximat ko'rsatish bo'yicha komissiya to'lovi ("Biznes" tarifi bo'yicha)    
  a) “Bank mijoz” dasturi orqali ishlovchi mijozlarga hisobraqamidan chiquvchi mablag'ning har ming so'midan belgilangan eng kam ish haqining 0,003% miqdorida
  b) “Bank mijoz” dasturi orqali ishlamaydigan mijozlarga hisobraqamidan chiquvchi mablag'ning har ming so'midan belgilangan eng kam ish haqining 0,0045% miqdorida
1.7.1. Plastik kartalar hisobvarag'iga xizmat ko'rsatish:    
  a) Yuridik shaxslarning korporativ plastik kartalari hisobvaraqlariga;

har oyda

(kirim-chiqim operatsiyalari o'tkazilgan oy uchun)

eng kam ish haqining 1 foizi miqdorida
  b) Yakka tartibdagi tadbirkorlarning plastik kartalari hisobvaraqlariga;

har oyda

(kirim-chiqim operatsiyalari o'tkazilgan oy uchun)

eng kam ish haqining 1 foizi miqdorida
       
       
1.8. Milliy valyutada akkreditiv ochish, uning shartlarini o'zgartirish yoki bekor qilish har bir holatda belgilangan eng kam ish haqining 2 baravari miqdorida
1.9. Mijozning buyurtmasiga asosan ekspress xizmatlar ko’rsatish summadan kamida 10,0 % shartnoma asosida
1.10. Naqd pul chek daftarchalarini ro’yxatga qo’yish va xizmat ko’rsatish uchun to’lov bir dona chek daftarchasiga belgilangan eng kam ish haqining 0,3 baravari miqdorida
1.11.

Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning xatlari va so’rovnomasiga binoan hisobvaraqlardan ko’chirmalar, dublikatlar va boshqa ko'rinishdagi har qanday ma'lumorlar berish hamda arxiv hujjatlaridan ularning hisobvaraqlaridagi ma’lumotlarni tiklab berish (nazorat qiluvchi idoralarning qonuniy talablaridan tashqari):

   
  а) muddati bir yilgacha bo’lgan ma’lumotlar bo’yicha(bir varaqdan ortiq bo’lgan)   bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 1 baravari miqdorida
  b) muddati bir yildan oshgan ma’lumotlar bo’yicha(bir varaqdan ortiq bo’lgan)   bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 1,5 baravari miqdorida
  v) hisobvaraqlar qoldig’i va boshqa bir varaqdan ortiq bo’lmagan xat va ma’lumotlar bo’yicha bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,5 barobari miqdorida
1.12. Kelib tushayotgan yoki jo’natilayotgan elektron to’lov hujjatlari bo’yicha har bir elektron to’lov uchun

belgilangan eng kam ish haqining 0,33 % miqdorida

1.13. “Bank-Mijoz”, "Moy bank" va boshqa elektron dasturlar orqali mijozga xizmat ko’rsatish:    
  a) “Bank-Mijoz” dasturini o’rnatish dastlabki o’rnatishda haq olinmaydi
  b) “Bank-Mijoz” dasturining oylik to’lovi   haq olinmaydi
  v) “Bank-Mijoz” dasturini qayta o’rnatish qayta o’rnatishda belgilangan eng kam ish haqining 1 baravari miqdorida
  g) “Bank mijoz” dasturidan foydalanuvchilar elektron imzo (kalit)larni yo’qotganda yoki yaroqsiz holga keltirganda har bittasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 2 baravari miqdorida
  d) qo’shimcha “Bank-Mijoz” dasturini o’rnatish qo’shimcha o’rnatishda belgilangan eng kam ish haqining 1 baravari miqdorida
  e) “Bank mijoz” va boshqa elektron dasturlardan foydalanuvchilarni elektron imzo (kalit) bilan ta’minlash (dastlab bepul beriladi, so’ng bir yil davomida bo’lib-bo’lib (har oyning 2-dekadasida) yoki bir martada undiriladi   elektron imzo (kalit) berilgandan so’ng bir yil davomida elektron imzo (kalit) qiymatida
1.14. “SMS Banking” tizimi orqali xizmat ko’rsatish:
 
 
  a) jismoniy shaxslar uchun
 
haq olinmaydi
  b) YaTT va yuridik shaxslar
bir telefon raqamiga (har oyda)
belgilangan eng kam ish haqining 0,2 baravari miqdorida
1.14.1 Тo’lov talabnomalarini o’rnatilgan tartibda rasmiylashtirish, jo’natish xizmatlari bitta hujjat uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,05 barobari miqdorida
1.14.2 Mijoz talabi bo’yicha so’rov xati modemogrammani tayyorlash va yuborish xizmati bitta hujjat uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,05 barobari miqdorida
1.15. Kassa xizmatlari uchun to’lovlar:    
  1. Yuridik shaxslarga naqd pul berish;    
  a) byudjet va pensiya jamg’armasi mablag’lari hisobidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari sohasi korxonalariga ish haqi, pensiya, stipendiya, nafaqa, xizmat safari harajatlari uchun   haq olinmaydi
  b) xo'jalik hisobidagi korxona va tashkilotlarga beriladigan ish haqi, safar xarajatlari, nafaqa va ijtimoiy ta'minot idoralaridan tushgan ijtimoiy to'lovlar   haq olinmaydi
  v) AT "Aloqabank" filiallari kassalariga topshirgan naqd pul tushumi doirasida (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi)   haq olinmaydi
  g) a, b va v bandlarda ko'zda tutilmagan barcha maqsadlar uchun (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi) naqd pul summasidan kamida 5%
  2. Yakka tartibdagi (xususiy) tadbirkorlarga naqd pul berish:    
  a) AT "Aloqabank" filiallari kassalariga topshirgan naqd pul tushumi doirasida  (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi)   haq olinmaydi
  b) AT "Aloqabank" filiallari kassalariga topshirgan naqd pul tushumidan ortiq (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi) naqd pul summasidan kamida 5%
  v)AT "Aloqabank" kassalariga naqd pul topshirmaydigan tadbirkorlarga (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi) naqd pul summasidan kamida 5%
  3. Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha hisobvaraqlariga naqd pulsiz kelib tushgan mablag'lar hisobidan naqd pul berilganda    
  a) pensiya, nafaqa, aliment, xizmat safari to'lovlari hamda AT "Aloqabank" ipoteka kreditlaridan tushgan mablag'lar   haq olinmaydi
  b) ish haqi to'lovlari naqd pul summasidan kamida 10%
  v) AT "Aloqabank" filiallarida naqd pulsiz shakllantirilgan omonat hisobvaraqlaridan kelib tushgan mablag'lar naqd pul summasidan kamida 5%
  g) boshqa maqsadlar naqd pul summasidan kamida 10%
  4. Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlariga naqd pulsiz kelib tushgan mablag’lar naqd pulsiz ravishda o’tkazish (o’z nomidagi yoki o’zi kafil bo’lgan, shuningdek o’zi ta’sischi bo’lgan yuridik shaxslarning AT “Aloqabank” oldidagi kreditlari va uning foizlarini so’ndirish uchun yo’naltirilayotgan mablag’lar, shuningdek AT “Aloqabank” krediti hisobiga qurilgan uy-joyni sotib olishga ishlatilgan hamda AT “Aloqabank” ipoteka kreditlari hisobidan tushgan mablag’larni ishlatilishi bundan mustasno):    
  a) jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlariga, boshqa tijorat banklarining plastik kartalar hisobvaraqlariga, yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning depozit hisobvaraqlariga naqd pulsiz o'tkazilayotgan summadan kamida 1%
  b) AT "Aloqabank" plastik kartalari hisobvaraqlariga naqd pulsiz o'tkazilayotgan summadan

kamida 2%

  v) muddati tugagan “Lahza” omonatidan mablag’larni naqd pulsiz chiqim qilish   haq olinmaydi
  5. Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlariga mahalliy davlat hokimiyati idoralarining qarorlari asosida naqd pulsiz kelib tushgan kompensatsiya pullari:    
  a) naqd pulda berilganda   haq olinmaydi
  b) naqd pulsiz ko'chirilganda  
haq olinmaydi
1.16. Jamg’arma kassalar tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga ko’rsatiladigan xizmatlar uchun undiriladigan tariflar:    
  a) bank filiali bo'limlari hamda filial binosidan tashqarida joylashgan amaliyot kassalari (minibank, jamg'arma va maxsus kassalar) tomonidan to'lovlarni qabul qilish shartnomasiga binoan yuridik shaxslar foydasiga naqd pulda yoki plastik kartalardan to'lovlar qabul qilinib, tegishli hisobvaraqlarga o'tkazish
yuridik shaxsdan uning hisobvarag’iga o’tkazib berilgan summadan
shartnoma asosida
  b) omonat daftarchasini yuritish xizmatlari (yangi omonat rasmiylashtirilganda, omonat daftarcha to’lganda, buzilganda, yaroqsiz holga keltirilganda hamda yo’qotilganda) bir donasiga xizmat ko’rsatish uchun 4 000 so'm
  v) omonat daftarchasini yuritish xizmatlari (omonat daftarcha to’lganda, omonat qayta rasmiylashtirilganda); bir donasiga xizmat ko’rsatish uchun haq olinmaydi
1.16.1. Muddati tugagan "Foydali" omonatidan mablag'larni naqd pulsiz chiqim qilish summadan bepul
1.17. Kafolatlar va kafilliklar berish uchun:    
  1) Tenderda ishtirok etish maqsadida bank kafolati berish;    
  a) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib deb topilganda
kafolat summasidan
(har oyda)
kamida 0,5%, lekin belgilangan eng kam ish haqining 2 baravaridan kam bo’lmagan miqdorda
  b) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib bo’lmaganda
kafolat summasidan
(bir marotaba)
belgilangan eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida
  2) Tenderda ishtirok etish maqsadida bank kafilligi berish;    
  a) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib deb topilganda
kafillik summasidan
(har oyda)
kamida 0,5%, lekin belgilangan eng kam ish haqining 2 baravaridan kam bo’lmagan miqdorda
  b) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib bo’lmaganda
kafillik summasidan
(bir marotaba)
belgilangan eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida
  3) Temir yo’l va avia chiptalar sotib olish uchun bank kafolati berish;    
  a) bankka naqd pul topshiradigan mijozlardan
kafolat summasidan
(har oyda)
kamida 0,12%
  b) bankka naqd pul topshirmaydigan mijozlardan
kafolat summasidan
(har oyda)
kamida 0,5%
  4) Boshqa barcha turdagi bank kafolatlarini berish
kafolat summasidan
(har chorakda)
kamida 1%, lekin belgilangan eng kam ish haqining 5 baravaridan kam bo’lmagan miqdorda
1.18. Kredit (lizing) ajratishni tashkil qilish: (yon berish asosida olingan kredit(lizing)dan tashqari)    
  a) yuridik shaxslar
 
 
  1) yillik foiz stavkasi 9 foiz va undan kam bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 2%
  2) yillik foiz stavkasi 9 foizdan ortiq va 15 foizgacha bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1,5%
  3) yillik foiz stavkasi 15 foiz va undan yuqori  bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1%
  b) yakka tartibdagi tadbirkorlarga    
  1) yillik foiz stavkasi 9 foiz va undan kam bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 2%
  2) yillik foiz stavkasi 9 foizdan ortiq va 15 foizgacha bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1,5%
  3) yillik foiz stavkasi 15 foiz va undan yuqori  bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1%
  v) jismoniy shaxslar    
  1) yillik foiz stavkasi 9 foiz va undan kam bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1,5%
  2) yillik foiz stavkasi 9 foizdan ortiq va 15 foizgacha bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1%
  3) yillik foiz stavkasi 15 foiz va undan yuqori  bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 0,5%
  g) kredit summasi to’liq so’ndirilmasdan oldin garovni (mol-mulk)qisman ta’qiqdan chiqarilganligi uchun (ta’minotni garovdan chiqarish to’g’risida ijobiy qaror qabul qilingandan so’ng. Lizing kompaniyalariga ajratilgan kreditlar bundan mustasno) ta’qiqdan chiqarilayotgan garov ob’ektining qiymati summasidan (bir marotaba) 2%
  d) kreditning oxirgi qaytarish muddati o’zgarmagan holda grafikka o’zgartirish kiritilganda kreditning to’lov muddati kechiktirilayotgan qismidan har bir oy uchun 1%
1.19. Kredit (lizing) hisobvaraqlarini yuritish: Kredit(lizing) qoldig'iga  (konvertatsiyaga yonaltirilgan kreditlar bo'yicha konvertatsiya amalga oshirilgan qismiga) nisbatan yillik, har oyda hisoblab undiriladi shartnomaga muvofiq
1.20 Kredit (lizing) inkubatsiya davri to’lovlari kredit (lizing) summasidan (bir marotaba) kamida 10%
1.21. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning so'roviga asosan investitsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish va xulosa berish har bir ekspertiza xulosasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 3 baravari miqdorida
1.22. Mijoz o'z tashabbusi bilan  kredit yon berish shartnomasiga asosan boshqa bankka o'tganda kredit (lizing)  qoldiq summasidan (bir marotaba) kamida 5%
*Izoh: Mazkur tarifning 1.4.a) va 1.5.a) bandlarida ko'rsatilgan mijozlarning barcha hisobraqamlaridan hisob-to'lov operatsiyalarini o'tkazish uchun o'rnatilgan debet aylanmasidan undiriladigan tarif stavkasi 0,1 foiz punktiga pastroq belgilangan hollarda, mijozning hisobvaraqlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha 1.4.b) va 1.5.b) bandlarida belgillangan komissiya to'lovi proporsional ravishda 0,001 foiz punktiga ko'paytiriladi va aksincha.

II. Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning o’z mablag’lari hisobidan kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda ko’rsatiladigan xizmatlar uchun belgilangan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari
Undiriladigan summa
(tarif bazasi)
Undiriladigan tarif
stavkasi
2.1 Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning o’z mablag’lari hisobidan kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda ko’rsatiladigan xizmatlar xizmatlar summasidan shartnoma asosida

III. Bank plastik kartochkalari bo’yicha ko’rsatiladigan xizmatlar uchun undiriladigan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari Undiriladigan summa (tarif bazasi) Undiriladigan tarif stavkasi
3.1. Plastik kartalarni emissiya qilish:    
  a) “ish haqi” loyihasi asosida bir donasi uchun haq olinmaydi
  b) jismoniy shaxslarning alohida murojaatlari asosida bir donasi uchun 5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  v) yakka tartibdagi tadbirkorga (korporativ) bir donasi uchun 15 000 so'm
  g) yuridik shaxsga (korporativ) bir donasi uchun 15 000 so'm
3.2. Plastik karta yo'qolgan yoki yaroqsiz holga keltirilganda qayta chiqarish:    
  a) “ish haqi” loyihasi va jismoniy shaxslarning alohida murojaatlari asosida bir donasi uchun 10 000 so'm
  b) yuridik shaxs va yakka tartibdagi tadbirkorlarga (korporativ) bir donasi uchun 15 000 so'm
  v) onlayn plastik kartalarining texnik muddati tugaganda qayta chiqarish bir donasi uchun bepul
3.3. Plastik kartalarga texnik xizmat ko’rsatish:    
  a) plastik kartani “blokirovka” holatidan chiqarish   haq olinmaydi
  b) barcha turdagi so’m plastik kartalarini “stop-list”ga qo’yish   haq olinmaydi
3.4. Bank tomonidan savdo va pullik xizmat ko’rsatish shoxobchalariga o’rnatilgan terminallarni inkassatsiya qilish   haq olinmaydi
3.5. Jismoniy shaxslarning plastik kartalariga naqd pullarni kirim qilish   haq olinmaydi
3.6. Plastik kartalar bilan terminallar tarmog’i orqali to’lovlarni o’tkazish   haq olinmaydi
3.7. Bankning o'z kartalaridan naqd pul mablag'larini terminal yoki bankomat orqali berish   haq olinmaydi
3.8. Jismoniy shaxslarning so'mdagi plastik kartalar hisobvarag'ini xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning hisobvaraqlaridan naqd pulsiz mablag' o'tkazish yo'li bilan to'ldirish (ish haqi, stipendiya, nafaqa, aktsiyadorlik jamiyatlarining dividendlari, mahalliy davlat hokimiyati idoralarining qarorlari asosida hamda sug'urta kompaniyalaridan kelib tushgan kompensatsiya pullari bundan mustasno) summadan bepul
3.9. Bank-emitent qaysi bank bo'lishidan qat'iy nazar plastik kartaga pul mablag'ini tushirish ("загрузка")   haq olinmaydi
3.10. To’lov terminallarni ijaraga berish:    
  a) yuridik shaxslarga
bir dona
terminal uchun
25 000 so'm
  b) yakka tartibdagi tadbirkorlarga

bir dona terminal uchun

15 000 so'm
3.11. Savdo terminali yo’qotilganda yoki ta’mirlanmaydigan darajada ishdan chiqarilganda bir dona terminal uchun terminalning qoldiq qiymati + 40 Yevro summa ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.12. Savdo terminali ta’mirlanadigan darajada ishdan chiqarilganda bir dona terminal uchun ta’mirlashga qilingan haqiqiy xarajat miqdorida
3.13. Jismoniy shaxslarga so’mdagi qo’shimcha debet va kredit plastik kartalarini berish bir donasi uchun 5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.14. Savdo terminali plastik kartasi yo'qotilganda yoki yaroqsiz holga keltirilganda bir donasi uchun 20 Yevro+ plastik kartani birlamchi emissiya qiymati ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.15. Savdo terminalini chek lentalari(damp) asosida inkassatsiya qilish summadan 3% miqdorida
3.16. Mobil savdo terminalini telefon sim-kartasi bilan ta’minlash har oyda bir marotaba 3 AQSH dollari ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.17. E-POS to’lov terminali:    
  a) E-POS to’lov terminalini ro’yxatga olish   bepul
  b) to’lov vositasi bilan bog’liq (E- POS to’lov terminal) amaliyotlarni tranzit xisobvaraqlaridan o’tkazish debet aylanmasidan shartnoma asosida
3.18. Xalqaro Visa plastik kartalarga xizmat ko’rsatish uchun terminal o’rnatish bo’yicha shartnoma tuzilgan savdo-xizmat ko’rsatish sub’yektlaridan plastik kartalar bo’yicha o’tkazilgan amaliyotlarni qayta ishlash uchun komissiya summadan 3% miqdorida
3.19. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ plastik kartalariga mablag'lar kirim qilinishi uchun ularning asosiy hisobvaraqlaridan karta hisobvarag'iga mablag' ko'chirilganda    
  a) naqd pul topshiruvchi mijozlar, kichik tadbirkorlik sub'yektlari, jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar, dehqon xo'jaliklari, oilaviy korxonalar ko'chirilgan mablag'lar summasidan haq olinmaydi
  b) boshqa xo'jalik yurituvchi sub'yektlar ko'chirilgan mablag'lar summasidan 0,5%
3.20. Jismoniy shaxslar bir plastik kartadan ikkinchi plastik kartaga pul ko'chirganda    
  a) barcha mobil ilovalar va USSD so'rovlar orqali elektron shartnoma (ochiq, ommaviy oferta) asosida bir plastik kartadan boshqa plastik kartaga mablag' ko'chirish; summadan elektron shartnoma (ochiq ommaviy oferta)da tasdiqlangan miqdorda
  b) jismoniy shaxslarning arizasiga asosan bir plastik kartadan ikkinchi plastik kartaga pul ko'chirish. ko'chirilgan mablag'lar miqdoridan haq olinmaydi
3.21. Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalari hisobvarag'idagi qoldiq mablag'lariga hisoblanadigan foiz plastik karta hisobvarag'iga qoldiq summasi hisoblanmaydi
3.22. Plastik kartochkalarni tezkor chiqarish 16:00gacha berilgan ariza bo'yicha (ariza berilgan kuni):    
  a) ish haqi loyihasi doirasida chiqarilgan plastik kartochkalar uchun; 1 dona uchun 5 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  b) jismoniy shaxslarning alohida murojaatlari bo'yicha chiqariladigan plastik kartochkalar uchun; 1 dona uchun 7 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  v) yuridik shaxslarning korporativ plastik kartochkalar uchun; 1 dona uchun 10 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  g) yakka tartibdagi tadbirkorlar plastik kartochkalari uchun. 1 dona uchun 10 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.23. Infokiosk, bankomatlar va mobil ilovalar orqali Aloqabank kreditlarini so'ndirish summadan 0,6%
3.24. Jismoniy shaxslarga beriladigan overdraft kreditlari va kredit kartochkalar orqali beriladigan qisqa muddatli iste'mol kreditlari bo'yicha summadan shartnoma asosida

IV. Хorijiy valyuta operatsiyalari bo’yicha mijozlarga ko’rsatiladigan xizmatlar uchun belgilangan tariflar

4.1.

Hisobvaraqlarini ochish

 

haq olinmaydi

4.2.

Mijozlarga kirim va chiqim to’g’risida xabarnomalar yuborish

 

haq olinmaydi

4.3.

Mijozning murojaatiga ko’ra uning hisobvarag’idan takroriy ko’chirmalar berish:

 

 

 

   a) muddati bir yilgacha bo’lgan ma’lumotlar bo’yicha

bir nusxasi uchun

belgilangan EKOIХning  0,5 barobari  miqdorida

 

   b) muddati bir yildan oshgan ma’lumotlar bo’yicha

bir nusxasi uchun

belgilangan EKOIХning 1 barobari  miqdorida

4.4.

Jismoniy shaxslarning xorijiy valyuta hisobvaraqlaridagi pul mablag’lari to’g’risidagi ma’lumotnomani berish:

 

 

 

   a) muddati bir yilgacha bo’lgan ma’lumotlar bo’yicha

bitta

ma’lumotnoma uchun

belgilangan EKOIХning  0,5 barobari miqdorida

 

   b) muddati bir yildan oshgan ma’lumotlar bo’yicha

bitta

ma’lumotnoma uchun

belgilangan EKOIХning  1 barobari miqdorida

 

Хorijiy valyutada bank o’tkazmalari bo’yicha

4.5.

1) O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga o’tkazmalar:

 

 

 

   a) yuridik shaxslar

summadan

0,15% (kamida 1 EKOIХ, maksimal 20 EKOIХ) + xorijiy bank xarajatlari

 

   b) jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar

summadan

1% (kamida 0,2 EKOIХ, maksimal 3 EKOIХ) + xorijiy bank xarajatlari

4.6.

O’zbekiston Respublikasi hududidagi o’tkazmalar:

 

 

 

a) yuridik shaxslar uchun

summadan

1 EKOIХ

4.7.

Bank ichidagi o’tkazmalar

haq olinmaydi

haq olinmaydi

4.8.

O’tkazilgan bank o’tkazmalari shartlariga o’zgartirish kiritish

har bir o’zgartirish uchun

1 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari

4.9.

O’tkazilgan bank o’tkazmalari annulyatsiyasi

har bir holat uchun

1 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari

 

Konversion amaliyotlar bo’yicha

4.10.

Birjadan tashqari valyuta bozorida milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish uchun berilgan arizalarni ko’rib chiqish

har bir ariza uchun

1 EKOIХ

4.11.

Birjadan tashqari valyuta bozorida xorijiy valyutalarni oldi-sotdi operatsiyalari uchun komissiya to’lovi

summadan

shartnoma asosida 1% gacha

4.12.

Mijoz hisobvarag’idagi naqd bo’lmagan bir turdagi valyutani boshqa turdagi valyutaga konversiyalash

summadan

0,5% (kamida 1 EKOIХ,   maksimal 20 EKOIХ)

4.13.

SVOP bitimlari bo’yicha komission haq

summadan

shartnoma asosida, 5% gacha

 

Dokumentar akkreditivlar bo’yicha amaliyotlar

 

Import akkreditivlari

4.14.

Import akkreditiv ochish:

 

 

 

   a) mijoz tomonidan valyutada qoplangan akkreditiv:

summadan

0,2% (kamida 6 EKOIХ, maksimal 65 EKOIХ)+xorijiy bank xarajatlari)

 

   b) mijoz tomonidan valyutada qoplanmagan   akkreditiv

summadan

shartnoma asosida

4.15.

Import akkreditiv shartlariga o’zgartirish kiritish, chaqirib olish

har bir holat uchun

1 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari

4.16.

Import akkreditiv summasini oshirish

akkreditiv summasining oshgan qismiga

0,2% (kamida 6 EKOIХ , maksimal 65 EKOIХ)+ xorijiy bank xarajatlari

4.17.

Akkreditiv bo’yicha mijozga uning so’roviga asosan ma’lumot yoki akkreditiv hujjatlaridan nusxa taqdim etish

har bir ma’lumot yoki nusxa uchun

1 EKOIХ

4.18.

Akkreditiv hujjatlarini qabul qilish va tekshirish, akkreditiv bo’yicha AТ “Aloqabank” ijrochi bank bo’lganda

har bir komplekt hujjat uchun

1 EKOIХ

4.19.

Akkreditiv bo’yicha to’lovni amalga oshirish

har bir komplekt hujjat uchun summadan

0,15% (kamida 1 EKOIХ  maksimal 20 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari)

 

Eksport akkreditivlari

4.20.

Eksport akkreditivni qabul qilish va avizolash

har bir holat uchun

1 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari

4.21.

Eksport akkreditiv shartlarini o’zgarishini avizolash

har bir holat uchun

1 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari

4.22.

Hujjatlarni qabul qilish va jo’natish

har bir paket hujjatlari uchun summadan

1 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari

4.23.

Akkreditiv annulyatsiyasi (bekor qilish)

har bir holat uchun

1 EKOIХ + xorijiy bank xarajatlari

 

 

 

Тashqi savdo shartnomalariga xizmat ko’rsatish

4.24.

Тashqi savdo shartnomasini boshqa bankka ko’chirishi munosabati bilan ТSOYaIEТ tizimida xizmat ko’rsatish

bitta shartnoma uchun

0,5 EKOIХ

4.25.

Тashqi savdo shartnomalarni O’zRТХAB ga o’tkazish munosabati bilan bank xizmatidan chiqarilganda

bitta shartnoma uchun

3 EKOIХ 

4.26.

Тashqi savdo shartnomalariga xizmat ko’rsatish (shartnoma bo’yicha valyuta operatsiyasi amalga oshirilganda)

bitta shartnoma uchun (operatsiya amalga oshirilgan oy uchun)

0,5 EKOIХ

4.28.

Eksport shartnomalari bo’yicha hisob-kitob ma’lumotlarini ТSOYaIEТ tizimida rasmiylashtirish

bitta

shartnoma uchun

1 EKOIХ

4.29.

Mijoz talabiga ko’ra eksport-import va barter shartnomalari yo’nalishi bo’yicha so’rovnomalar va boshqa ma’lumotlar berish

har bir shartnoma bo’yicha berilgan ma’lumot uchun

 

 

1 EKOIХ

 

 

 

Хorijiy valyutadagi kafolat va kafilliklar bo’yicha

4.30.

Eksport va import shartnomalari bo’yicha kelgan xorijiy bank kafolatlarini avizolash, Aloqabank majburiyatisiz

har bir avizo uchun

2 EKOIХ

4.31.

Kafolat bo’yicha o’zgarishlar yoki kafolatning rad etilishi to’g’risida mijozni xabardor qilish, Aloqabank majburiyatisiz

har bir xabar uchun

1 EKOIХ

4.32.

Kafolat va kafillik shartlariga o’zgartirish kiritish

har bir holat uchun

1 EKOIХ

4.33.

Kafolat va kafillikannulyatsiyasi (voz kechish)

har bir holat uchun

1 EKOIХ

 

Naqd xorijiy valyutalar bilan operatsiyalar

4.34.

Hisobvarag’idan nakd xorijiy valyutani berish:

 

 

 

a) yuridik shaxsga

summadan

1%

 

b) jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning hisobvaraqlariga boshqa banklardan naqd pulsiz kelib tushgan xorijiy valyutani berish (xalqaro pul o’tkazmalari tizimi orqali kelib tushgan mablag’lar bundan mustasno)

summadan

0,5%

 

v) jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan hisobvarag’iga naqd kiritilgan xorijiy valyutani hisobvarag’idan naqd xorijiy valyutada berish

 

haq olinmaydi

4.35.

Hisobvarag’idan yechib olingan naqd xorijiy valyutani chetga olib chiqish uchun ruxsatnoma berish

summadan

0,15 EKOIХ

4.36.

Bir xorijiy davlatning naqd valyutasini boshqa xorijiy davlatning naqd valyutasiga almashtirish

summadan

1% (bunda kamida 0,1 EKOIХ)

4.37.

Chet el valyutasini o’sha chet el valyutasiga maydalab berish

summadan

1% (bunda kamida 0,1 EKOIХ)

4.38.

Тo’lovga yaroqsiz yoki muomaladan chiqarilgan chet el valyutasini inkasso qabul qilish (xorijiy bankda almashtirish orqali)

summadan

10% (kamida 0,5 EKOIХ) + hamkor bank xarajatlari)

4.39.

Shikastlangan chet el valyutasini shikastlanmagan chet el valyutasiga almashtirish:

 

 

 

   a) eskirgan (o’zining tabiiy eskirishi natijasida yemirilgan, lekin butunligi saqlanib qolgan), iflos bo’lgan, yirtilgan, kichkina teshigi bo’lgan, chetlari yirtilgan (agar banknotani xaqiqiyligini aniqlashga to’sqinlik qilmasa)

summadan

0,2 EKOIХ + hamkor bank xarajatlari)

 

   b) 2-4 bo’lakka bo’lingan, yelimlangan qismi aynan shu banknotaga tegishli bo’lsa, rekvizitlari, nominali, rasmlari, suv belgilari, mikromatn, himoya chizig’i, seriya raqami, emissiya qiluvchi tashkilot belgisi mavjud bo’lsa

summadan

15% (kamida 0,3 EKOIХ) + hamkor bank xarajatlari)

 

   v) 5-8 bo’lakka bo’lingan, yelimlangan qismi aynan shu banknotaga tegishli bo’lsa, rekvizitlari, nominali, rasmlari, suv belgilari, mikromatn, himoya chizig’i, seriya raqami, emissiya qiluvchi tashkilot belgisi mavjud bo’lsa

summadan

20% (kamida 0,7 EKOIХ + hamkor bank xarajatlari)

 

   g) boshqa holdagi (rangi o’chgan, kuygan, 9 va undan ko’p bo’laklarga bo’lingan va h.k.) to’lovga layoqatli, shikastlangan va eskirgan chet el valyutalariga nisbatan

summadan

25% (kamida 1 EKOIХ + hamkor bank xarajatlari)

4.40.

Хorijiy davlatlarning pul birliklarini eskpertizadan o’tkazish

summadan

2% (kamida 0,3 EKOIХ)

 

Kapital harakati bilan bog’liq ayrim valyuta operatsiyalari bo’yicha

4.41.

Kapital harakati bilan bog’liq operatsiyalar (shartnomalar)ni ro’yxatdan o’tkazish

har bir operatsiya (shartnoma) uchun, summadan

3 EKOIХ

4.42.

Kapital harakati bilan bog’liq operatsiyalar (shartnomalar)ga xizmat ko’rsatish

har bir operatsiya (shartnoma) uchun, (operatsiya amalga oshirilgan oy uchun)

0,5 EKOIХ

 

Cheklar bilan operatsiyalar

4.43.

Cheklarni qabul qilish va inkassoga jo’natish

har bir holat uchun

3 EKOIХ + pochta xarajatlari

4.44.

Chek summasini hisobraqamga kirim qilish

har bir holat uchun

2 EKOIХ

 

Boshqa xizmatlar

4.45.

SWIFT shaklidagi xabarlarni ma’lumot shaklida berish

har bir murojaat uchun

haq olinmaydi

4.46.

Хorijiy valyutadagi xizmat safari xarajatlari hujjatlarini ko’rib chiqish

har bir hujjat uchun

haq olinmaydi

4.47.

Mijozlarning hisobraqamlaridagi Shveysariya frankidagi qoldiq uchun vositachilik haqi

summadan (yillik, har oyda hisoblab undiriladi)

2%, so’m ekvivalentida

V. Halqaro «VISA – CLASSIC» plastik kartalari bo’yicha ko’rsatiladigan xizmatlar uchun belgilangan tariflar

5.1.

VISA plastik kartasini ochishda hisobvaraqqa qo’yiladigan mablag’ning eng kam miqdori

har bir kartochka uchun

0 AQSh dollari

5.2.

VISA plastik kartasini chiqarish

har bir kartochka uchun

25 000 so’m

5.3.

Qo’shimcha VISA plastik kartasini chiqarish

har bir kartochka uchun

25 000 so’m

5.4.

VISA plastik kartasini muddati o’tishi bilan qaytadan chiqarish

har bir kartochka uchun

25 000 so’m

5.5.

VISA plastik kartasini, o’g’irlatish, buzilishi yoki PIN-kodi yo’qolishi va boshqa hollarda qaytadan chiqarish

har bir kartochka uchun

25 000 so’m

5.6.

VISA plastik kartasini naqd pul mablag’lari bilan to’ldirish

AQSh dollarida

haq olinmaydi

5.7.

Boshqa tijorat banklaridan o’tkazilgan naqdsiz mablag’lar bilan VISA plastik kartasini to’ldirish

summadan

haq olinmaydi

5.8.

AТ “Aloqabank” tomonidan chiqarilgan VISA plastik kartasidan naqd pul mablag’larini yechish:

 

 

 

a) AТ “Aloqabank” tizimida;

summadan

0,3%+hamkor bank xarajatlari

 

b) boshqa banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali;

summadan

0,3%+hamkor bank xarajatlari

5.9.

Boshqa banklarning VISA plastik kartasidan AТ “Aloqabank” tizimida naqd pul mablag’larini yechish

summadan

1%

5.10.

VISA plastik kartasi blokirovka qilish (PIN-kodi yo’qolishi, o’g’irlatish, buzilishi yoki boshqa hollarda):

 

 

 

a) lokal stop-list;

har bir amaliyot uchun

0,1 EKOIХ

 

b) xalqaro stop-list (ikki xafta ichida)

har bir amaliyot uchun

0,2 EKOIХ

5.11.

VISA plastik karta pin-kodi noto’g’ri terilib blokirovkaga tushganda blokirovkani olib tashlash

har bir amaliyot uchun

0,5 EKOIХ

5.12.

VISA plastik kartasining kamaymaydigan qoldig’i (sug’urta depoziti)*

doimiy

50 AQSh dollari

5.13.

Karta hisob raqamidan boshqa bankka naqdsiz pul mablag’larini o’tkazish

summadan

1% (kamida 0,2 EKOIХ, maksimal 3 EKOIХ)+xorijiy bank xarajatlari

5.14.

VISA plastik kartasining hisob raqamiga yillik xizmat ko’rsatish

har bir hisob raqamdan

haq olinmaydi

5.15.

AТ “Aloqabank” tomonidan chiqarilgan VISA  plastik kartasidan naqdsiz to’lov amalga oshirilganda

summadan

 

0,3%+hamkor bank xarajatlari

 

 

5.16.

Savdo va xizmat korxonalariga o’rnatilgan to’lov terminallari orqali xizmat ko’rsatish bo’yicha komissiyalar:

 

 

 

a) AТ «Aloqabank» tomonidan chiqarilgan halqaro to’lov kartalari orqali to’lov qabul qilinganda

summadan

haq olinmaydi

 

b) boshqa banklar tomonidan chiqarilgan halqaro to’lov kartalari orqali to’lov qabul qilinganda

summadan

0,3%

5.17.

Kartalarni internet to’lovlariga ulash

har bir ulangan karta uchun

0,1 EKOIХ

5.18.

Kartalarni SMS-Banking xizmatiga ulash

har bir ulangan karta uchun

0,1 EKOIХ

5.19.

VISA plastik kartasining hisob raqami qoldig’i bo’yicha ma’lumotnoma berish

har bir ma’lumotnoma uchun

haq olinmaydi

VI. Konversion operatsiyalar bo’limi orqali chet el valyutasini sotib olgan holda to’ldirishga mo’ljallangan maxsus halqaro VISA – Classic plastik kartalar bo’yicha bank xizmatlarini ko’rsatish

6.1.

VISA plastik kartasini chiqarish

har bir karta uchun

25 000 so’m

6.2.

Qo’shimcha VISA plastik kartasini chiqarish

har bir karta uchun

25 000 so’m

6.3.

VISA plastik kartasini muddati o’tishi bilan qaytadan chiqarish

har bir karta uchun

25 000 so’m

6.4.

VISA plastik kartasini o’g’irlatish, buzilishi yoki PIN-kodi yo’qolishi va boshqa hollarda qaytadan chiqarish

har bir karta uchun

25 000 so’m

6.5.

VISA plastik kartasini blokirovka qilish (PIN-kodi yo’qolishi, o’g’irlatish, buzilishi yoki boshqa hollarda):

 

 

 

a) lokal stop-list;

har bir amaliyot uchun

0,1 EKOIХ

 

b) xalqaro stop-list (ikki xafta ichida)

har bir amaliyot uchun

0,2 EKOIХ

6.6.

VISA plastik karta pin-kodi noto’g’ri terilib blokirovkaga tushganda blokirovkani olib tashlash

har bir amaliyot uchun

0,5 EKOIХ

6.7.

VISA plastik kartasining kamaymaydigan qoldig’i (sug’urta depoziti)*

doimiy, AQSh dollarida

50 AQSh dollari

6.8.

Hisob bo’yicha qoldiqqa foizlar hisoblash

qoldiq summaga

foiz hisoblanmaydi

6.9.

Karta hisob raqamidan boshqa bankka naqdsiz pul mablag’larini o’tkazish

summadan

1% (kamida 0,2 EKOIХ, maksimal 3 EKOIХ)+xorijiy bank xarajatlari

6.10.

VISA plastik kartasining hisob raqamiga yillik xizmat ko’rsatish )

har bir hisob raqamdan

haq olinmaydi

6.11.

VISA plastik kartasidan naqd pul mablag’larini yechib olish uchun komission haq

to’lov summasidan

0,3%+hamkor bank xarajatlari

6.12.

AТ “Aloqabank” tomonidan chiqarilgan VISA plastik kartasidan naqdsiz to’lov amalga oshirilganda

to’lov summasidan

0,3%+hamkor bank xarajatlari

6.13.

Kartalarni SMS-Banking xizmatiga ulash

har bir ulangan karta uchun

0,1 EKOIХ

6.14.

VISA plastik kartasining hisob raqami qoldig’i bo’yicha ma’lumotnoma berish

har bir ma’lumotnoma uchun

haq olinmaydi

VII. Mahalliy vakil banklar uchun xizmat ko’rsatish tariflari

7.1.

AТ “Aloqabank” tomonidan majburiyat olinmagan holdagi akkreditivlarga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

a)akkreditivni avizolash;

 

2 EKOIХ

 

b) akkreditiv bo’yicha yozishmalar;

har bir yuborilgan xabar uchun

0,3 EKOIХ

 

v) boshqa bank komissiyalarini qoplash.

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

7.2.

AТ “Aloqabank” tomonidan majburiyat olingan holdagi akkreditivlarga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

 

a) akkreditivni ochish/avizolash;

 

2 EKOIХ

 

b) akkreditiv bo’yicha yozishmalar;

har bir yuborilgan xabar uchun

0,3 EKOIХ

 

v) akkreditiv shartlarini o’zgartirish;

 

1,5 EKOIХ

 

g) akkreditiv bo’yicha hujjatlarni tekshirish;

 

2 EKOIХ

 

d) hujjatlardagi tafovutlar uchun komissiya

 

3 EKOIХ

 

ye) akkreditivni bekor qilish;

 

1,5 EKOIХ

 

j) xorijiy valyutada qoplangan akkreditivlarni tasdiqlash;

akkreditiv summasidan

yillik 1%, har bir oy uchun kamida               3 EKOIХ

 

z) xorijiy valyutada qoplanmagan akkreditivlarni tasdiqlash;

 

kelishuvga ko’ra

 

i) boshqa banklar komissiyalarini qoplash.

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

7.3.

AТ  “Aloqabank” tomonidan majburiyat olinmagan holdagi bank kafolatlariga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

a) bank kafolatini avizolash;

 

2 EKOIХ

 

b) telekommunikatsion xizmatlar uchun komissiya;

har bir yuborilganxabar uchun

0,3 EKOIХ

 

v) boshqa banklar komissiyalarini qoplash.

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

7.4.

AТ “Aloqabank” tomonidan majburiyat olingan holdagi bank kafolatlariga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

a) bank kafolatini avizolash;

 

2 EKOIХ

 

b) telekommunikatsion xizmatlar uchun komissiya;

har bir yuborilgan xabar uchun

0,3 EKOIХ

 

v) bank kafolati shartlarini o’zgartirish;

 

1,5  EKOIХ

 

g) kafolat doirasidagi talab bo’yicha to’lovni amalga oshirish;

 

1 EKOIХ

 

d) bank kafolatini bekor qilish;

 

2 EKOIХ

 

ye) xorijiy valyutada qoplangan bank kafolatlarini tasdiqlash;

bank kafolati summasidan

Yillik 1%, har bir oy uchun kamida                  3 EKOIХ

 

j) boshqa banklar komissiyalarini qoplash

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

7.5.

Pul o’tkazmalari:

 

 

 

a) O’zbekistondan tashqariga bo’lgan mijoz o’tkazmalari, “BEN”;

 

haq olinmaydi (0,5 EKOIХ komissiya pul o’tkazmasi summasidan ushlab qolinadi)

 

b) O’zbekistondan tashqariga bo’lgan mijoz o’tkazmalari, “SHA”;

 

0,5 EKOIХ + korrespondent bank komissiyalari

 

v) O’zbekistondan tashqariga bo’lgan mijoz o’tkazmalari, “OUR” ;

 

1 EKOIХ + korrespondent bank komissiyalari

 

g) O’zbekiston ichidagi to’lovlar;

 

0,1 EKOIХ

 

d) banklararo to’lovlar;

 

0,3 EKOIХ + korrespondent bank komissiyalari

 

ye) kirim bo’ladigan bank o’tkazmalari uchun;

 

haq olinmaydi

 

j) to’lov topshiriqnomalariga o’zgartirish kiritish/so’rovlarni qayta ishlash/to’lovni bekor qilish;

 

0,5 EKOIХ + korrespondent bank komissiyalari

 

z) auditorlar so’roviga ko’ra tasdiqlash.

 

2 EKOIХ

7.6.

Boshqa xizmatlar:

 

 

 

a) konversion operatsiyalar;

 

haq olinmaydi

 

b) pochta xizmati;

 

0,15 EKOIХ + pochta xizmati to’lovi

 

v) birjadan tashqari valyuta bozorida xorijiy valyutalarni oldi-sotdi operatsiyalari uchun komissiya to’lovi

 

shartnoma asosida 1% gacha

VIII. Хorijiy vakil banklar uchun xizmat ko’rsatish tariflari

8.1.

AТ “Aloqabank” tomonidan majburiyat olinmagan holdagi akkreditivlarga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

a) akkreditivni avizolash;

 

30 AQSh dollarida

 

b) akkreditiv bo’yicha yozishmalar;

har bir yuborilgan xabar uchun

10 AQSh dollarida

 

v) boshqa bank komissiyalarini qoplash.

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

8.2.

AТ “Aloqabank” tomonidan majburiyat olingan holdagi akkreditivlarga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

a) akkreditivni ochish/avizolash;

 

30 AQSh dollarida

 

b) akkredetiv bo’yicha yozishmalar;

har bir yuborilgan xabar uchun

10 AQSh dollarida

 

v) akkreditiv shartlarini o’zgartirish;

 

20 AQSh dollarida

 

g) akkreditiv bo’yicha hujjatlarni tekshirish;

 

30 AQSh dollarida

 

d) hujjatlardagi tafovutlar uchun komissiya;

 

50 AQSh dollarida

 

ye) akkreditivni bekor qilish;

 

30 AQSh dollarida

 

j) xorijiy valyutada qoplangan akkreditivlarni tasdiqlash;

akkreditiv summasidan

Yillik 1%, har bir oy uchun kamida 40 AQSh dollarida

 

z) xorijiy valyutada qoplanmagan akkreditivlarni tasdiqlash;

 

kelishuvga ko’ra

 

i) boshqa banklar komissiyalarini qoplash.

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

8.3.

AТ “Aloqabank” tomonidan majburiyat olinmagan holdagi bank kafolatlariga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

a) bank kafolatini avizolash;

 

30 AQSh dollarida

 

b) telekommunikatsion xizmatlar uchun komissiya;

har bir yuborilgan xabar uchun

10 AQSh dollarida

 

v) boshqa banklar komissiyalarini qoplash.

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

8.4.

AТ “Aloqabank” tomonidan majburiyat olingan holdagi bank kafolatlariga xizmat ko’rsatish:

 

 

 

a) bank kafolatini avizolash;

 

30 AQSh dollarida

 

b) telekommunikatsion xizmatlar uchun komissiya

har bir yuborilgan xabar uchun

10 AQSh dollarida

 

v) bank kafolati shartlarini o’zgartirish;

 

20 AQSh dollarida

 

g) kafolat doirasidagi talab bo’yicha to’lovni amalga oshirish;

 

15 AQSh dollarida

 

d) bank kafolatini bekor qilish;

 

20 AQSh dollarida

 

ye) xorijiy valyutada qoplangan bank kafolatlarini tasdiqlash;

bank kafolati summasidan

yillik 1%, har bir oy uchun kamida 40 AQSh dollarida

 

j) boshqa banklar komissiyalarini qoplash.

 

boshqa banklar tomonidan berilgan hisoblarga ko’ra

8.5.

Pul o’tkazmalari:

 

 

 

a) O’zbekistondan tashqariga bo’lgan mijoz o’tkazmalari, “BEN”;

 

haq olinmaydi (8 AQSh dollarida komissiya pul o’tkazmasi summasidan ushlab qolinadi)

 

b) O’zbekistondan tashqariga bo’lgan mijoz o’tkazmalari, “SHA”;

 

10 AQSh dollarida + korrespondent bank komissiyalari

 

v) O’zbekistondan tashqariga bo’lgan mijoz o’tkazmalari, “OUR” ;

 

15 AQSh dollarida + korrespondent bank komissiyalari

 

g) O’zbekiston ichidagi to’lovlar;

 

5 AQSh dollarida

 

d) banklararo to’lovlar;

 

5 AQSh dollarida + korrespondent bank komissiyalari

 

ye) kirim bo’ladigan bank o’tkazmalari uchun;

 

haq olinmaydi

 

j) to’lov topshiriqnomalariga o’zgartirish kiritish/so’rovlarni qayta ishlash/to’lovni bekor qilish;

 

10 AQSh dollarida + korrespondent bank komissiyalari

 

z) auditorlar so’roviga ko’ra tasdiqlash.

 

30 AQSh dollarida

8.6.

Boshqa xizmatlar:

 

 

 

a) konversion operatsiyalar;

 

haq olinmaydi

 

b) pochta xizmati

 

10 AQSh dollarida + pochta xizmati to’lovi

Sayt materiallaridan to`liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt www.aloqabank.uz manzili ko`rsatilishi shart.