Tariflar

I. Mijozlarga joriy operatsiyalar bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar uchun undiriladigan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari
Undiriladigan summa
(tarif bazasi)
Undiriladigan tarif stavkasi
1.1. Hisobvaraqlar ochish   haq olinmaydi
1.2. Hisobvaraqni yopish   haq olinmaydi
1.3. Hisobvaraqni va mablag'ni boshqa bankka o'tkazish hamda xujjatlar tayyorlash xizmatlari:    
  a) kichik tadbirkorlik sub'yektkariga, jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar, dehqon xo'jaligi, oilaviy korxonalarga har bir holatda belgilangan eng kam ish haqining 0,5 baravari miqdorida
  b) boshqa barcha xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga har bir holatda belgilangan eng kam ish haqining 2,0 barobari miqdorida
  v) imtiyozli tarif qo'llanilgan mijoz asosiy hisobvarag'ini boshqa bankka ko'chirganda yoki boshqa bankda ikkilamchi hisobvaraq ochganda butun faoliyat davri debet aylanma summasidan shartnomada ko'rsatilgan dastlabki miqdorga qayta hisob-kitob qilinadi
1.4. “Bank mijoz” dasturi orqali ishlovchi mijozlar uchun barcha hisobvaraqlardan hisob-to'lov operatsiyalarini o'tkazish    
  a) "Standart" tarifi debet aylanma summasidan kamida 0,6% miqdorida
  b) "Biznes" tarifi debet aylanma summasidan kamida 0,3% miqdorida
1.5. “Bank mijoz” dasturi orqali ishlamaydigan mijozlar uchun barcha hisobvaraqlardan hisob-to'lov operatsiyalarini o'tkazish    
  a) "Standart" tarifi debet aylanma summasidan kamida 1,0% (01.07.2016 yildan keyin tuzilgan shartnomalar uchun)
  b) "Biznes" tarifi debet aylanma summasidan kamida 0,45% miqdorida
  v) muddati tugagan “Lahza” omonatidan mablag’larni naqd pulsiz chiqim qilish   haq olinmaydi
1.6. Mijozlarning abonent to'lovi    
  1) "Standart" tarifi    
  a) oylik debet aylanma summasi belgilangan eng kam ish haqining o'n baravaridan kam bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarga mijoz hisobvarag'idan debet aylanma oshirilgan kun uchun belgilangan eng kam ish haqining 0.5 %  miqdorida
  b) boshqa barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarga mijoz hisobvarag'idan debet aylanma oshirilgan kun uchun belgilangan eng kam ish haqining 2 %  miqdorida
  2) "Biznes" tarifi   haq olinmaydi
1.7. Mijozning hisobvaraqlariga ximat ko'rsatish bo'yicha komissiya to'lovi ("Biznes" tarifi bo'yicha)    
  a) “Bank mijoz” dasturi orqali ishlovchi mijozlarga hisobraqamidan chiquvchi mablag'ning har ming so'midan belgilangan eng kam ish haqining 0,003% miqdorida
  b) “Bank mijoz” dasturi orqali ishlamaydigan mijozlarga hisobraqamidan chiquvchi mablag'ning har ming so'midan belgilangan eng kam ish haqining 0,0045% miqdorida
1.7.1. Plastik kartalar hisobvarag'iga xizmat ko'rsatish:    
  a) Yuridik shaxslarning korporativ plastik kartalari hisobvaraqlariga;

har oyda

(kirim-chiqim operatsiyalari o'tkazilgan oy uchun)

eng kam ish haqining 1 foizi miqdorida
  b) Yakka tartibdagi tadbirkorlarning plastik kartalari hisobvaraqlariga;

har oyda

(kirim-chiqim operatsiyalari o'tkazilgan oy uchun)

eng kam ish haqining 1 foizi miqdorida
       
       
1.8. Milliy valyutada akkreditiv ochish, uning shartlarini o'zgartirish yoki bekor qilish har bir holatda belgilangan eng kam ish haqining 2 baravari miqdorida
1.9. Mijozning buyurtmasiga asosan ekspress xizmatlar ko’rsatish summadan kamida 10,0 % shartnoma asosida
1.10. Naqd pul chek daftarchalarini ro’yxatga qo’yish va xizmat ko’rsatish uchun to’lov bir dona chek daftarchasiga belgilangan eng kam ish haqining 0,3 baravari miqdorida
1.11.

Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning xatlari va so’rovnomasiga binoan hisobvaraqlardan ko’chirmalar, dublikatlar va boshqa ko'rinishdagi har qanday ma'lumorlar berish hamda arxiv hujjatlaridan ularning hisobvaraqlaridagi ma’lumotlarni tiklab berish (nazorat qiluvchi idoralarning qonuniy talablaridan tashqari):

   
  а) muddati bir yilgacha bo’lgan ma’lumotlar bo’yicha(bir varaqdan ortiq bo’lgan)   bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 1 baravari miqdorida
  b) muddati bir yildan oshgan ma’lumotlar bo’yicha(bir varaqdan ortiq bo’lgan)   bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 1,5 baravari miqdorida
  v) hisobvaraqlar qoldig’i va boshqa bir varaqdan ortiq bo’lmagan xat va ma’lumotlar bo’yicha bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,5 barobari miqdorida
1.12. Kelib tushayotgan yoki jo’natilayotgan elektron to’lov hujjatlari bo’yicha har bir elektron to’lov uchun

belgilangan eng kam ish haqining 0,33 % miqdorida

1.13. “Bank-Mijoz”, "Moy bank" va boshqa elektron dasturlar orqali mijozga xizmat ko’rsatish:    
  a) “Bank-Mijoz” dasturini o’rnatish dastlabki o’rnatishda haq olinmaydi
  b) “Bank-Mijoz” dasturining oylik to’lovi   haq olinmaydi
  v) “Bank-Mijoz” dasturini qayta o’rnatish qayta o’rnatishda belgilangan eng kam ish haqining 1 baravari miqdorida
  g) “Bank mijoz” dasturidan foydalanuvchilar elektron imzo (kalit)larni yo’qotganda yoki yaroqsiz holga keltirganda har bittasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 2 baravari miqdorida
  d) qo’shimcha “Bank-Mijoz” dasturini o’rnatish qo’shimcha o’rnatishda belgilangan eng kam ish haqining 1 baravari miqdorida
  e) “Bank mijoz” va boshqa elektron dasturlardan foydalanuvchilarni elektron imzo (kalit) bilan ta’minlash (dastlab bepul beriladi, so’ng bir yil davomida bo’lib-bo’lib (har oyning 2-dekadasida) yoki bir martada undiriladi   elektron imzo (kalit) berilgandan so’ng bir yil davomida elektron imzo (kalit) qiymatida
1.14. “SMS Banking” tizimi orqali xizmat ko’rsatish:
 
 
  a) jismoniy shaxslar uchun
 
haq olinmaydi
  b) YaTT va yuridik shaxslar
bir telefon raqamiga (har oyda)
belgilangan eng kam ish haqining 0,2 baravari miqdorida
1.14.1 Тo’lov talabnomalarini o’rnatilgan tartibda rasmiylashtirish, jo’natish xizmatlari bitta hujjat uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,05 barobari miqdorida
1.14.2 Mijoz talabi bo’yicha so’rov xati modemogrammani tayyorlash va yuborish xizmati bitta hujjat uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,05 barobari miqdorida
1.15. Kassa xizmatlari uchun to’lovlar:    
  1. Yuridik shaxslarga naqd pul berish;    
  a) byudjet va pensiya jamg’armasi mablag’lari hisobidan moliyalashtiriladigan tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari sohasi korxonalariga ish haqi, pensiya, stipendiya, nafaqa, xizmat safari harajatlari uchun   haq olinmaydi
  b) xo'jalik hisobidagi korxona va tashkilotlarga beriladigan ish haqi, safar xarajatlari, nafaqa va ijtimoiy ta'minot idoralaridan tushgan ijtimoiy to'lovlar   haq olinmaydi
  v) AT "Aloqabank" filiallari kassalariga topshirgan naqd pul tushumi doirasida (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi)   haq olinmaydi
  g) a, b va v bandlarda ko'zda tutilmagan barcha maqsadlar uchun (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi) naqd pul summasidan kamida 5%
  2. Yakka tartibdagi (xususiy) tadbirkorlarga naqd pul berish:    
  a) AT "Aloqabank" filiallari kassalariga topshirgan naqd pul tushumi doirasida  (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi)   haq olinmaydi
  b) AT "Aloqabank" filiallari kassalariga topshirgan naqd pul tushumidan ortiq (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi) naqd pul summasidan kamida 5%
  v)AT "Aloqabank" kassalariga naqd pul topshirmaydigan tadbirkorlarga (terminaldan tushum naqd pul tushumiga kirmaydi) naqd pul summasidan kamida 5%
  3. Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha hisobvaraqlariga naqd pulsiz kelib tushgan mablag'lar hisobidan naqd pul berilganda    
  a) pensiya, nafaqa, aliment, xizmat safari to'lovlari hamda AT "Aloqabank" ipoteka kreditlaridan tushgan mablag'lar   haq olinmaydi
  b) ish haqi to'lovlari naqd pul summasidan kamida 10%
  v) AT "Aloqabank" filiallarida naqd pulsiz shakllantirilgan omonat hisobvaraqlaridan kelib tushgan mablag'lar naqd pul summasidan kamida 5%
  g) boshqa maqsadlar naqd pul summasidan kamida 10%
  4. Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlariga naqd pulsiz kelib tushgan mablag’lar naqd pulsiz ravishda o’tkazish (o’z nomidagi yoki o’zi kafil bo’lgan, shuningdek o’zi ta’sischi bo’lgan yuridik shaxslarning AT “Aloqabank” oldidagi kreditlari va uning foizlarini so’ndirish uchun yo’naltirilayotgan mablag’lar, shuningdek AT “Aloqabank” krediti hisobiga qurilgan uy-joyni sotib olishga ishlatilgan hamda AT “Aloqabank” ipoteka kreditlari hisobidan tushgan mablag’larni ishlatilishi bundan mustasno):    
  a) jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlariga, boshqa tijorat banklarining plastik kartalar hisobvaraqlariga, yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning depozit hisobvaraqlariga naqd pulsiz o'tkazilayotgan summadan kamida 1%
  b) AT "Aloqabank" plastik kartalari hisobvaraqlariga naqd pulsiz o'tkazilayotgan summadan

kamida 2%

  v) muddati tugagan “Lahza” omonatidan mablag’larni naqd pulsiz chiqim qilish   haq olinmaydi
  5. Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlariga mahalliy davlat hokimiyati idoralarining qarorlari asosida naqd pulsiz kelib tushgan kompensatsiya pullari:    
  a) naqd pulda berilganda   haq olinmaydi
  b) naqd pulsiz ko'chirilganda  
haq olinmaydi
1.16. Jamg’arma kassalar tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga ko’rsatiladigan xizmatlar uchun undiriladigan tariflar:    
  a) bank filiali bo'limlari hamda filial binosidan tashqarida joylashgan amaliyot kassalari (minibank, jamg'arma va maxsus kassalar) tomonidan to'lovlarni qabul qilish shartnomasiga binoan yuridik shaxslar foydasiga naqd pulda yoki plastik kartalardan to'lovlar qabul qilinib, tegishli hisobvaraqlarga o'tkazish
yuridik shaxsdan uning hisobvarag’iga o’tkazib berilgan summadan
shartnoma asosida
  b) omonat daftarchasini yuritish xizmatlari (yangi omonat rasmiylashtirilganda, omonat daftarcha to’lganda, buzilganda, yaroqsiz holga keltirilganda hamda yo’qotilganda) bir donasiga xizmat ko’rsatish uchun 4 000 so'm
  v) omonat daftarchasini yuritish xizmatlari (omonat daftarcha to’lganda, omonat qayta rasmiylashtirilganda); bir donasiga xizmat ko’rsatish uchun haq olinmaydi
1.16.1. Muddati tugagan "Foydali" omonatidan mablag'larni naqd pulsiz chiqim qilish summadan bepul
1.17. Kafolatlar va kafilliklar berish uchun:    
  1) Tenderda ishtirok etish maqsadida bank kafolati berish;    
  a) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib deb topilganda
kafolat summasidan
(har oyda)
kamida 0,5%, lekin belgilangan eng kam ish haqining 2 baravaridan kam bo’lmagan miqdorda
  b) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib bo’lmaganda
kafolat summasidan
(bir marotaba)
belgilangan eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida
  2) Tenderda ishtirok etish maqsadida bank kafilligi berish;    
  a) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib deb topilganda
kafillik summasidan
(har oyda)
kamida 0,5%, lekin belgilangan eng kam ish haqining 2 baravaridan kam bo’lmagan miqdorda
  b) xo’jalik yurituvchi sub’yekt tenderda g’olib bo’lmaganda
kafillik summasidan
(bir marotaba)
belgilangan eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida
  3) Temir yo’l va avia chiptalar sotib olish uchun bank kafolati berish;    
  a) bankka naqd pul topshiradigan mijozlardan
kafolat summasidan
(har oyda)
kamida 0,12%
  b) bankka naqd pul topshirmaydigan mijozlardan
kafolat summasidan
(har oyda)
kamida 0,5%
  4) Boshqa barcha turdagi bank kafolatlarini berish
kafolat summasidan
(har chorakda)
kamida 1%, lekin belgilangan eng kam ish haqining 5 baravaridan kam bo’lmagan miqdorda
1.18. Kredit (lizing) ajratishni tashkil qilish: (yon berish asosida olingan kredit(lizing)dan tashqari)    
  a) yuridik shaxslar
 
 
  1) yillik foiz stavkasi 9 foiz va undan kam bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 2%
  2) yillik foiz stavkasi 9 foizdan ortiq va 15 foizgacha bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1,5%
  3) yillik foiz stavkasi 15 foiz va undan yuqori  bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1%
  b) yakka tartibdagi tadbirkorlarga    
  1) yillik foiz stavkasi 9 foiz va undan kam bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 2%
  2) yillik foiz stavkasi 9 foizdan ortiq va 15 foizgacha bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1,5%
  3) yillik foiz stavkasi 15 foiz va undan yuqori  bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1%
  v) jismoniy shaxslar    
  1) yillik foiz stavkasi 9 foiz va undan kam bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1,5%
  2) yillik foiz stavkasi 9 foizdan ortiq va 15 foizgacha bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 1%
  3) yillik foiz stavkasi 15 foiz va undan yuqori  bo'lgan kreditlar uchun kredit summasiga nisbatan bir marotaba kamida 0,5%
  g) kredit summasi to’liq so’ndirilmasdan oldin garovni (mol-mulk)qisman ta’qiqdan chiqarilganligi uchun (ta’minotni garovdan chiqarish to’g’risida ijobiy qaror qabul qilingandan so’ng. Lizing kompaniyalariga ajratilgan kreditlar bundan mustasno) ta’qiqdan chiqarilayotgan garov ob’ektining qiymati summasidan (bir marotaba) 2%
  d) kreditning oxirgi qaytarish muddati o’zgarmagan holda grafikka o’zgartirish kiritilganda kreditning to’lov muddati kechiktirilayotgan qismidan har bir oy uchun 1%
1.19. Kredit (lizing) hisobvaraqlarini yuritish: Kredit(lizing) qoldig'iga  (konvertatsiyaga yonaltirilgan kreditlar bo'yicha konvertatsiya amalga oshirilgan qismiga) nisbatan yillik, har oyda hisoblab undiriladi shartnomaga muvofiq
1.20 Kredit (lizing) inkubatsiya davri to’lovlari kredit (lizing) summasidan (bir marotaba) kamida 10%
1.21. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning so'roviga asosan investitsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish va xulosa berish har bir ekspertiza xulosasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 3 baravari miqdorida
1.22. Mijoz o'z tashabbusi bilan  kredit yon berish shartnomasiga asosan boshqa bankka o'tganda kredit (lizing)  qoldiq summasidan (bir marotaba) kamida 5%
*Izoh: Mazkur tarifning 1.4.a) va 1.5.a) bandlarida ko'rsatilgan mijozlarning barcha hisobraqamlaridan hisob-to'lov operatsiyalarini o'tkazish uchun o'rnatilgan debet aylanmasidan undiriladigan tarif stavkasi 0,1 foiz punktiga pastroq belgilangan hollarda, mijozning hisobvaraqlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha 1.4.b) va 1.5.b) bandlarida belgillangan komissiya to'lovi proporsional ravishda 0,001 foiz punktiga ko'paytiriladi va aksincha.

II. Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning o’z mablag’lari hisobidan kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda ko’rsatiladigan xizmatlar uchun belgilangan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari
Undiriladigan summa
(tarif bazasi)
Undiriladigan tarif
stavkasi
2.1 Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning o’z mablag’lari hisobidan kapital qo’yilmalarni moliyalashtirishda ko’rsatiladigan xizmatlar xizmatlar summasidan shartnoma asosida

III. Bank plastik kartochkalari bo’yicha ko’rsatiladigan xizmatlar uchun undiriladigan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari Undiriladigan summa (tarif bazasi) Undiriladigan tarif stavkasi
3.1. Plastik kartalarni emissiya qilish:    
  a) “ish haqi” loyihasi asosida bir donasi uchun haq olinmaydi
  b) jismoniy shaxslarning alohida murojaatlari asosida bir donasi uchun 5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  v) yakka tartibdagi tadbirkorga (korporativ) bir donasi uchun 5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  g) yuridik shaxsga (korporativ) bir donasi uchun 5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.2. Plastik karta yo'qolgan yoki yaroqsiz holga keltirilganda qayta chiqarish:    
  a) “ish haqi” loyihasi va jismoniy shaxslarning alohida murojaatlari asosida bir donasi uchun 5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  b) yuridik shaxs va yakka tartibdagi tadbirkorlarga (korporativ) bir donasi uchun 10Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  v) onlayn plastik kartalarining texnik muddati tugaganda qayta chiqarish bir donasi uchun bepul
3.3. Plastik kartalarga texnik xizmat ko’rsatish:    
  a) plastik kartani “blokirovka” holatidan chiqarish   haq olinmaydi
  b) barcha turdagi so’m plastik kartalarini “stop-list”ga qo’yish   haq olinmaydi
3.4. Bank tomonidan savdo va pullik xizmat ko’rsatish shoxobchalariga o’rnatilgan terminallarni inkassatsiya qilish   haq olinmaydi
3.5. Jismoniy shaxslarning plastik kartalariga naqd pullarni kirim qilish   haq olinmaydi
3.6. Plastik kartalar bilan terminallar tarmog’i orqali to’lovlarni o’tkazish   haq olinmaydi
3.7. Bankning o'z kartalaridan naqd pul mablag'larini terminal yoki bankomat orqali berish   haq olinmaydi
3.8. Jismoniy shaxslarning so'mdagi plastik kartalar hisobvarag'ini xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning hisobvaraqlaridan naqd pulsiz mablag' o'tkazish yo'li bilan to'ldirish (ish haqi, stipendiya, nafaqa, aktsiyadorlik jamiyatlarining dividendlari, mahalliy davlat hokimiyati idoralarining qarorlari asosida hamda sug'urta kompaniyalaridan kelib tushgan kompensatsiya pullari bundan mustasno) summadan bepul
3.9. Bank-emitent qaysi bank bo'lishidan qat'iy nazar plastik kartaga pul mablag'ini tushirish ("загрузка")   haq olinmaydi
3.10. To’lov terminallarni ijaraga berish:    
  a) yuridik shaxslarga
bir dona
terminal uchun
5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  b) yakka tartibdagi tadbirkorlarga

bir dona terminal uchun

2,5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.11. Savdo terminali yo’qotilganda yoki ta’mirlanmaydigan darajada ishdan chiqarilganda bir dona terminal uchun terminalning qoldiq qiymati + 40 Yevro summa ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.12. Savdo terminali ta’mirlanadigan darajada ishdan chiqarilganda bir dona terminal uchun ta’mirlashga qilingan haqiqiy xarajat miqdorida
3.13. Jismoniy shaxslarga so’mdagi qo’shimcha debet va kredit plastik kartalarini berish bir donasi uchun 5 Yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.14. Savdo terminali plastik kartasi yo'qotilganda yoki yaroqsiz holga keltirilganda bir donasi uchun 20 Yevro+ plastik kartani birlamchi emissiya qiymati ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.15. Savdo terminalini chek lentalari(damp) asosida inkassatsiya qilish summadan 3% miqdorida
3.16. Mobil savdo terminalini telefon sim-kartasi bilan ta’minlash har oyda bir marotaba 3 AQSH dollari ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.17. E-POS to’lov terminali:    
  a) E-POS to’lov terminalini ro’yxatga olish   bepul
  b) to’lov vositasi bilan bog’liq (E- POS to’lov terminal) amaliyotlarni tranzit xisobvaraqlaridan o’tkazish debet aylanmasidan shartnoma asosida
3.18. Xalqaro Visa plastik kartalarga xizmat ko’rsatish uchun terminal o’rnatish bo’yicha shartnoma tuzilgan savdo-xizmat ko’rsatish sub’yektlaridan plastik kartalar bo’yicha o’tkazilgan amaliyotlarni qayta ishlash uchun komissiya summadan 3% miqdorida
3.19. Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ plastik kartalariga mablag'lar kirim qilinishi uchun ularning asosiy hisobvaraqlaridan karta hisobvarag'iga mablag' ko'chirilganda    
  a) naqd pul topshiruvchi mijozlar, kichik tadbirkorlik sub'yektlari, jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirmalar, dehqon xo'jaliklari, oilaviy korxonalar ko'chirilgan mablag'lar summasidan haq olinmaydi
  b) boshqa xo'jalik yurituvchi sub'yektlar ko'chirilgan mablag'lar summasidan 0,5%
3.20. Jismoniy shaxslar bir plastik kartadan ikkinchi plastik kartaga pul ko'chirganda    
  a) barcha mobil ilovalar va USSD so'rovlar orqali elektron shartnoma (ochiq, ommaviy oferta) asosida bir plastik kartadan boshqa plastik kartaga mablag' ko'chirish; summadan elektron shartnoma (ochiq ommaviy oferta)da tasdiqlangan miqdorda
  b) jismoniy shaxslarning arizasiga asosan bir plastik kartadan ikkinchi plastik kartaga pul ko'chirish. ko'chirilgan mablag'lar miqdoridan haq olinmaydi
3.21. Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalari hisobvarag'idagi qoldiq mablag'lariga hisoblanadigan foiz plastik karta hisobvarag'iga qoldiq summasi hisoblanmaydi
3.22. Plastik kartochkalarni tezkor chiqarish 16:00gacha berilgan ariza bo'yicha (ariza berilgan kuni):    
  a) ish haqi loyihasi doirasida chiqarilgan plastik kartochkalar uchun; 1 dona uchun 5 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  b) jismoniy shaxslarning alohida murojaatlari bo'yicha chiqariladigan plastik kartochkalar uchun; 1 dona uchun 7 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  v) yuridik shaxslarning korporativ plastik kartochkalar uchun; 1 dona uchun 10 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
  g) yakka tartibdagi tadbirkorlar plastik kartochkalari uchun. 1 dona uchun 10 yevro ekvivalentida (Markaziy bank kursida)
3.23. Infokiosk, bankomatlar va mobil ilovalar orqali Aloqabank kreditlarini so'ndirish summadan 0,6%
3.24. Jismoniy shaxslarga beriladigan overdraft kreditlari va kredit kartochkalar orqali beriladigan qisqa muddatli iste'mol kreditlari bo'yicha summadan shartnoma asosida

IV. Xorijiy valyuta operatsiyalari bo’yicha mijozlarga ko’rsatiladigan xizmatlar uchun belgilangan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari
Undiriladigan summa
(tarif bazasi)
Undiriladigan tarif stavkasi
Mijozlarning valyuta hisobvaraqlarini ochish, yuritish, yopish va boshqa xizmatlar bo’yicha
4.1. Hisobvaraqlarni ochish   haq olinmaydi
4.2. Mijozlarga kirim va chiqim to’g’risida xabarnomalar yuborish   haq olinmaydi
4.3. Mijozning murojaatiga ko’ra uning hisobvarag’idan takroriy ko’chirmalar berish:    
  a) muddati bir yilgacha bo’lgan ma’lumotlar bo’yicha bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,5 baravari miqdorida
  b) muddati bir yildan oshgan ma’lumotlar bo’yicha bir nusxasi uchun belgilangan eng kam ish haqining 1,0 baravari miqdorida
4.4. Jismoniy shaxslarning xorijiy valyuta hisobvaraqlaridagi pul mablag’lari to’g’risidagi ma’lumotnomani berish:    
  a) muddati bir yilgacha bo’lgan ma’lumotlar bo’yicha bitta ma’lumotnoma uchun belgilangan eng kam ish haqining 0,5 baravari miqdorida
  b) muddati bir yildan oshgan ma’lumotlar bo’yicha  bitta ma’lumotnoma uchun belgilangan eng kam ish haqining 1,0 baravari miqdorida
4.5. Mijozning murojaatiga ko’ra so’rovnomalar, xatlar tayyorlash va ularni xorijiy banklarga jo’natish bitta hujjat uchun 30 AQSh dollari+SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
  Bank o’tkazmalari bo’yicha
4.6. 1) O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga o'tkazmalar:    
   a) yuridik shaxslardan odatiy to’lov uchun summadan
1% (bunda kamida 30 AQSh dollari, maksimal 500 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari)
  b) yuridik shaxslardan tezkor to’lov uchun  summadan
1% (bunda kamida 30 AQSh dollari, maksimal 500 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari) +100,0 AQSh dollari
  v) jismoniy shaxslar summadan
1% (bunda kamida 30 AQSh dollari, maksimal 100 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari+xorijiy bank xarajatlari)
  2) O’zbekiston Respublikasi hududida:    
  a) yuridik shaxslar uchun summadan
0,2 % miqdorida (bunda kamida 10 AQSh dollari, maksimal 100 AQSh dollari)
  b) aviakompaniya agentlarining inkassatisiya qilingan mablag'larini chipta sotib olish uchun o'tkazish (aviabilet chiptalarini sotishdan tushgan tushumlarni o'tkazishda) har bir o’tkazmadan 5 AQSh dollari
  3) Bank ichidagi o'tkazmalar   haq olinmaydi
4.7. O’tkazilgan bank o’tkazmalari shartlariga o’zgartirish kiritish har bir o’zgartirish uchun 25 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
4.8. O’tkazilgan bank o’tkazmalarini annulyatsiyasi (bekor qilish) har bir holat uchun 25 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
  Konversion amaliyotlar bo’yicha
49. O'zRVBda milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish uchun berilgan arizalarni ko'rib chiqish har bir ariza uchun 25 AQSh dollari
4.10. O'zRVBda milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish uchun berilgan arizalarni qaytarib olish har bir ariza uchun 10 AQSh dollari
4.11. Mijoz hisobvarag’idagi naqd bo’lmagan bir turdagi valyutani boshqa turdagi valyutaga konversiyalash summadan
1% (bunda kamida 20 AQSh dollari, maksimal 500 AQSh dollari)
4.12. SVOP bitimlari bo'yicha komission haq summadan
shartnoma asosida, 10% gacha
4.13. O’zRVBda milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish summadan 2%
  Import akkreditivlari
4.14. Import akkreditiv ochish    
  а) mijoz tomonidan valyutada qoplangan akkreditiv summadan 0,3% (bunda kamida 200 AQSh dollari, maksimal 3000 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari +xorijiy bank xarajatlari)
  b) mijoz tomonidan valyutada qoplanmagan akkreditiv summadan
shartnoma asosida kamida 7%+xorijiy bank foiz va xarajatlari
4.15. Tezkor ravishda akkreditiv ochish har bir holat uchun qo'shimcha 100 AQSh dollari
4.16. Import akkreditiv shartlarini o’zgartirish har bir holat uchun 50 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
4.17. Akkreditiv muddatini uzaytirish har bir holat uchun 25 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
4.18. Import akkreditivni annulyatsiya qilish har bir holat uchun 200 AQSh dollari
4.19. Import akkreditiv summasini oshirish akkreditiv summasining oshgan qismidan
0,3% (bunda kamida 200 AQSh dollari, maksimal 3000 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari)
4.20. Akkreditiv shartlariga tafovut bilan taqdim qilingan hujjatlarni to’lovi bo’yicha mijozga so’rovnoma yuborish

har bir komplekt hujjat uchun summadan

0,05% (bunda kamida 50 AQSh dollari, maksimal 300 AQSh dollari)
4.21. Akkreditiv shartlariga tafovut bilan taqdim etilgan hujjatlari bo’yicha to’lovlarni amalga oshirish yoki benefitsiarga qaytarish har bir komplekt hujjat uchun benefitsiar yoki mijozdan 100 AQSh dollari + pochta xarajatlari
4.22. Akkreditiv bo’yicha mijozga uning so’roviga asosan ma’lumot yoki akkreditiv hujjatlaridan nusxa taqdim etish har bir ma’lumot yoki nusxa uchun 30 AQSh dollari
4.23. Akkreditiv bo’yicha yozishmalar va so’rovlarni amalga oshirish har bir holat uchun 50 AQSh dollari + xorijiy bank xarajatlari
4.24. Akkreditiv hujjatlarini qabul qilish va tekshirish har bir komplekt hujjat uchun 50 AQSh dollari
4.25. Avizo qiluvchi bank ijrosi bo'lganida hujjatlarni tekshirish har bir komplekt hujjat uchun 30 AQSh dollari
  Eksport akkreditivlari
4.26. Eksport akkreditivni qabul qilish va avizolash har bir holat uchun 50 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
4.27. Eksport akkreditiv shartlarini o’zgarishini avizolash
har bir holat uchun
25 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
4.28. Hujjatlarni qabul qilish va jo’natish har bir paket hujjatlari uchun 30 AQSh dollari + pochta xarajatlari
4.29. Akkreditiv annulyatsiyasi (voz kechish) har bir holat uchun 50 AQSh dollari + SWIFT xarajatlari + xorijiy bank xarajatlari
4.30. Avizo qiluvchi bank ijrosi bo’lganida hujjatlarni tekshirish har bir paket hujjatlari uchun 30 AQSh dollari
  Tashqi savdo shartnomalariga xizmat ko'rsatish
4.31. Tashqi savdo shartnomasini boshqa bankka ko'chirishi munosabati bilan TSOYaIET tizimida xizmat ko'rsatish bitta shartnoma uchun 20 AQSh dollari
4.32. Tashqi savdo shartnomalarini O'zRTXABga o'tkazish munosabati bilan bank xizmatidan chiqarilganda bitta shartnoma uchun 200 AQSh dollari
4.33. Tashqi savdo shartnomalariga xizmat ko'rsatish (shartnoma bo'yicha valyuta operatsiyasi amalga oshirilganda) bitta shartnoma uchun (operatsiya amalga oshirilgan oy uchun) 10 AQSh dollari
4.34. Eksport shartnomalari bo’yicha hisob-kitob ma’lumotlarini TSOYaIET tizimida rasmiylashtirish bitta shartnoma uchun 30 AQSh dollari
4.35. Mijoz talabiga ko’ra eksport-import va barter shartnomalari yo’nalishi bo’yicha so’rovnomalar va boshqa ma’lumotlar berish
bitta ma’lumotnoma uchun
15 AQSh dollari
  Xorijiy valyutadagi kafolat va kafilliklar bo’yicha
4.36. Xorijiy valyutada kafolat va kafilliklar berish
summadan (har chorakda)
1%
4.37. Eksport va import shartnomalari bo’yicha kelgan xorijiy bank kafolatlarini avizolash har bir avizo uchun 50 AQSh dollari
4.38. Kafolat bo'yicha o'zgarishlar yoki kafolatning rad etilishi to'g'risida mijozni xabardor qilish har bir xabar uchun 30 AQSh dollari
4.39. Kafolat va kafillik shartlarini o'zgartirish har bir holat uchun 30 AQSh dollari
4.40. Kafolat va kafillik annulyatsiyasi (voz kechish) har bir holat uchun 100 AQSh dollari
  Naqd xorijiy valyutalar bilan operatsiyalar
4.41. Hisobvarag’idan nakd xorijiy valyutani berish:    
  a) yuridik shaxsga summadan 3%
  b) jismoniy shaxslarning hisobvaraqlariga boshqa banklardan naqd pulsiz kelib tushgan xorijiy valyutani berish (xalqaro pul o’tkazmalari tizimi orqali kelib tushgan mablag’lar bundan mustasno) summadan 1%
4.42. Jismoniy shaxslar tomonidan hisobvarag’iga naqd kiritilgan xorijiy valyutani hisobvarag’idan naqd xorijiy valyutada berish   haq olinmaydi
4.43. Hisobvarag’idan yechib olingan naqd xorijiy valyutani chetga olib chiqish uchun ruxsatnoma berish summadan 1%
4.44. Bir xorijiy davlatning naqd valyutasini boshqar xorijiy davlatning naqd valyutasiga almashtirish summadan 1% (bunda kamida 1 AQSh dollari)
4.45. Chet el valyutasini o'sha chet el valyutasiga maydalab berish summadan 1% (bunda kamida 1 AQSh dollari)
4.46. To'lovga yaroqsiz yoki muomaladan chiqarilgan chet el valyutasini inkassoga qabul qilish (xorijiy bankda almashtirish orqali) summadan 5,0% (bunda kamida 5 AQSh dollari + hamkor bank xarajatlari)
4.47. Shikastlangan chet el valyutasini shikastlanmagan chet el valyutasiga almashtirish:    
  a) eskirgan (o'zining tabiiy eskirishi natijasida yemirilgan, lekin butunligi saqlanib qolgan), iflos bo'lgan, yirtilgan, kichgina teshigi bo'lgan, chetlari yirtilgan (agar banknotni haqiqiyligini aniqlashga to'sqinlik qilmasa) summadan 10% (bunda kamida 1 AQSh dollari + hamkor bank xarajatlari)
  b) 2-4 bo'lakka bo'lingan, yelimlangan qismi aynan shu banknotga tegishli bo'lsa rekvizitlari nominali, rasmlari, suv belgilari, mikromatn, himoya chizig'i, seriya raqami, emissiya qiluvchi tashkilot belgisi mavjud bo'lsa summadan 15% (bunda kamida 5 AQSh dollari + hamkor bank xarajatlari)
  v) 5-8 bo'lakka bo'lingan, yelimlangan qismi aynan shu banknotga tegishli bo'lsa rekvizitlari nominali, rasmlari, suv belgilari, mikromatn, himoya chizig'i, seriya raqami, emissiya qiluvchi tashkilot belgisi mavjud bo'lsa summadan 20% (bunda kamida 10 AQSh dollari + hamkor bank xarajatlari)
  g) boshqa holdagi (rangi o'chgan. kuygan, 9 va undan ko'p bo'laklarga bo'lingan va h.k.) to'lovga layoqatli shikastlangan va eskirgan chet el valyutalariga nisbatan summadan 25% (bunda kamida 15 AQSh dollari + hamkor bank xarajatlari)
4.48. Xorijiy davlatlarning pul birliklarini ekspertizadan o'tkazish summadan 1% (bunda kamida 5 AQSh dollari)
  Kapital harakati bilan bog'liq ayrim valyuta operatsiyalari bo'yicha
4.49. Kapital harakati bilan bog'liq operatsiyalar (shartnomalar)ni ro'yxatdan o'tkazish har bir operatsiya (shartnoma) uchun, summadan 0,2% (kamida 200 AQSh dollari, maksimal 1000 AQSh dollari)
4.50. Kapital harakati bilan bog'liq operatsiyalar (shartnomalar)ga xizmat ko'rsatish har bir operatsiya (shartnoma) uchun (operatsiya amalga oshirilgan oy uchun) 10 AQSh dollari
  Cheklar bilan operatsiyalar
4.51. Cheklarni qabul qilish va inkassoga jo'natish har bir holat uchun 60 AQSh dollari + pochta xarajatlari
4.52. Chek summasini hisobraqamga kirim qilish har bir holat uchun 30 AQSh dollari
  Boshqa xizmatlar
4.53. SWIFT shaklidagi arxiv xabarlarini tiklab berish har bir murojaat uchun 15 AQSh dollari
4.54. Xorijiy valyutadagi xizmat safari xarajatlari hujjatlarini ko'rib chiqish har bir hujjat uchun 15 AQSh dollari
4.55. Mijozlarning hisobraqamlaridagi Shveytsariya frankidagi qoldiq uchun vositachilik haqi summadan (yillik, har oyda hisoblab undiriladi) 2%
4.56. Barcha valyuta operatsiyalari bo'yicha xorijiy banklarning vositachilik xaqi har bir operatsiya uchun haqiqiy qiymatining 1,3 baravari miqdorida (Markaziy bank kursida)
4.57. Barcha valyuta operatsiyalari bo'yicha SWIFT xarajatlari har bir jo'natilgan SWIFT xabar uchun 30 AQSh dollari

V. Xalqaro «VISA – CLASSIC» plastik kartalari bo’yicha ko’rsatiladigan xizmatlar uchun belgilangan tariflar

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari
Undiriladigan summa
(tarif bazasi)
Undiriladigan tarif
stavkasi
5.1. VISA plastik kartasini ochishda hisobvaraqqa qo’yiladigan mablag’ning eng kam miqdori har bir karta uchun 100 AQSh dollari
5.2. VISA plastik kartasini chiqarish har bir karta uchun 20 Yevro (Markaziy bank kursida)
5.3. Qo’shimcha VISA plastik kartasini chiqarish har bir karta uchun 20 Yevro (Markaziy bank kursida)
5.4. VISA plastik kartasini muddati o’tishi bilan qaytadan chiqarish har bir karta uchun 20 Yevro (Markaziy bank kursida)
5.5. VISA plastik kartasini o’g’irlatish, buzilishi yoki PIN-kodi yo’qolishi va boshqa hollarda qaytadan chiqarish har bir karta uchun 20 Yevro (Markaziy bank kursida)
5.6. VISA plastik kartasini naqd pul mablag’lari bilan to’ldirish AQSh dollarida haq olinmaydi
5.7. Boshqa tijorat banklaridan o’tkazilgan naqdsiz mablag’lar bilan VISA plastik kartasini to’ldirish summadan 3%
5.8. VISA plastik kartasidan naqd pul mablag’larini berish:    
  a) AT “Aloqabank”da; summadan 1% miqdorida
  b) O’zSQB PS xizmatlaridan foydalanuvchi bank bo’linmalarida (boshqa banklarning komission haqlarini hisobga olmagan holda); summadan 1% miqdorida
  v) boshqa banklarning bo’linmalarida (5.8 bandning a) va b) bo’limida belgilangan hollardan tashqari summadan 2% (kamida 3 AQSH dollari miqdorida)
5.9. VISA plastik kartasini blokirovka qilish (PIN-kodi yo’qolishi, o’g’irlatish, buzilishi yoki boshqa hollarda):    
  a) lokal stop-list; har bir amaliyot uchun

2 AQSH dollari miqdorida

  b) xalqaro stop-list (ikki hafta ichida) har bir amaliyot uchun

30 AQSH dollari miqdorida

5.10. VISA plastik karta pin-kodi noto’g’ri terilib blokirovkaga tushganda blokirovkani olib tashlash har bir amaliyot uchun 10 Yevro (Markaziy bank kursida)
5.11. VISA plastik kartasining kamaymaydigan qoldig’i (sug’urta depoziti)* doimiy 100,0 AQSH dollari miqdorida
5.12. Karta hisob raqamidan boshqa bankka naqdsiz pul mablag’larini o’tkazish summadan 2% (kamida 10 AQSH dollari)
5.13. VISA plastik kartasining hisob raqamiga yillik xizmat ko’rsatish har bir hisob raqamdan 10 AQSH dollari miqdorida
5.14. Savdo va xizmat korxonalariga xizmat ko’rsatish bo’yicha komissiya:    
  a) AT «Aloqabank» mijozlariga summadan haq olinmaydi
  b) O’zSQB PS xizmatlaridan foydalanuvchi banklarning bo’linmalari mijozlariga (begona banklarning komission haqlarini hisobga olmagan holda) summadan haq olinmaydi
  v) begona banklarning mijozlariga (begona banklarning komission haqlarini hisobga olmagan holda) summadan 0,7%
5.15.

Tranzaksiyalarni qayta ishlash (tranzaksiyalar ustidan shikoyat bo’lganda)

har bir tranzaksiya uchun 15 AQSh dollari
5.16. Kartani internet to’lovlariga ulash har bir ulangan karta uchun 2 Yevro (Markaziy bank kursida)
5.17. Kartani SMS-Banking xizmatiga ulash har bir ulangan karta uchun

2 Yevro (Markaziy bank kursida)

5.18. VISA plastik kartasining hisobraqami qoldig’i bo’yicha ma’lumotnoma berish har bir ma’lumotnoma uchun 4 Yevro (Markaziy bank kursida)

VI. Konversion operatsiyalar bo’limi orqali chet el valyutasini sotib olgan holda to’ldirishga mo’ljallangan maxsus xalqaro VISA – Classic plastik kartalar bo’yicha bank xizmatlarini ko’rsatish

Ko'rsatiladigan xizmatlar (amaliyotlar) turlari
Undiriladigan summa
(tarif bazasi)
Undiriladigan tarif
stavkasi
6.1. VISA plastik kartasini chiqarish har bir karta uchun 30 Yevro (Markaziy bank kursida)
6.2. Qo’shimcha VISA plastik kartasini chiqarish har bir karta uchun 30 Yevro (Markaziy bank kursida)
6.3. VISA plastik kartasini muddati o’tishi bilan qaytadan chiqarish har bir karta uchun 30 Yevro (Markaziy bank kursida)
6.4. VISA plastik kartasini o’g’irlatish, buzilishi yoki PIN-kodi yo’qolishi va boshqa hollarda qaytadan chiqarish har bir karta uchun 30 Yevro (Markaziy bank kursida)
6.5. VISA plastik kartasini tezkor ravishda chiqarish (3 bank ish kuni) har bir karta uchun qo'shimcha 50 Yevro (Markaziy bank kursida)
6.6. VISA plastik kartasini blokirovka qilish (PIN-kodi yo’qolishi, o’g’irlatish, buzilishi yoki boshqa hollarda) :    
  a) lokal stop-list; har bir amaliyot uchun 2 AQSh dollari miqdorida
  b) xalqaro stop-list (ikki hafta ichida) har bir amaliyot uchun 30 AQSh dollari miqdorida
6.7. VISA plastik karta pin-kodi noto’g’ri terilib blokirovkaga tushganda blokirovkani olib tashlash har bir amaliyot uchun 10 Yevro (Markaziy bank kursida)
6.8. VISA plastik kartasining kamaymaydigan qoldig’i (sug’urta depoziti)* doimiy, AQSH dollarida 150 AQSh dollari
6.9. Hisob bo'yicha qoldiqqa foizlar hisoblash qoldiq summaga foiz hisoblanmaydi
6.10. Karta hisob raqamidan boshqa bankka naqdsiz pul mablag’larini o’tkazish summadan 2% (kamida 10 AQSh dollari)
6.11. VISA plastik kartasining hisob raqamiga yillik xizmat ko’rsatish bir yil ichida har chorakda bir marta 15 AQSh dollari
6.12. Tranzaksiyalarni qayta ishlash (tranzaksiyalar ustidan shikoyat bo’lganda) har bir tranzaksiya uchun 15 AQSh dollari
6.13. VISA plastik kartasidan naqd pul mablag’larini yechib olish uchun to'lov summadan 5%
6.14. Savdo va xizmat korxonalarida xizmat ko’rsatish bo’yicha komissiya to'lov summadan 1%
6.15. VISA plastik kartasidan naqd pul mablag’larini yechib olish uchun o’rnatilgan kunlik limit har bir plastik karta uchun 100 AQSH dollari ekvivalentida
6.16. Kartani SMS-Banking xizmatiga ulash har bir ulangan karta uchun 2 Yevro (Markaziy bank kursida)
6.17. VISA plastik kartasining hisobraqami qoldig’i bo’yicha ma’lumotnoma berish har bir ma’lumotnoma uchun 4 Yevro (Markaziy bank kursida)
*Kamaymaydigan qoldiq (sug’urta depoziti ) mijozga shartoma bekor qilinganidan va VISA plastik kartasi qaytarilgandan keyin 30 (o’ttiz) bank ish kuni ichida qaytariladi. Konversion operatsiyalar bo’limi orqali chet el valyutasini sotib olgan holda to’ldirishga mo’ljallangan maxsus halqaro VISA – Classic plastik kartalar karta egasi tomonidan karta yopilganda mijozning hisobvaraqlaridagi qoldiq mablag’lar bankning ayirboshlash shoxobchalari uchun o’rnatilgan sotib olish kursi bo’yicha so’mda qaytarib beriladi.

 

Sayt materiallaridan to`liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt www.aloqabank.uz manzili ko`rsatilishi shart.